Legnava

Prameň Ščava

Legnava

Prírodná stredne mineralizovaná voda s obsahom Ca, Mg, Fe a C. Kvalitou patrí medzi jedny z najlepších vôd v regióne. Aj preto bola táto lokalita v minulosti vytipovaná ako rekreačná oblasť v súvislosti s kvalitou minerálnej vody ako aj nenarušeným prírodným prostredím. Voda pozitívne ovplyvňuje funkciu srdcového svalu a svalov pohybovej sústavy. Pravidelný pitný režim priaznivo pôsobí na organizmus a pomáha pri liečbe nechutenstva, či močových kameňoch.

V prípade, že sa pohybujete po cestných komunikáciách pre motorové vozidlá, dbajte na bezpečnosť a používajte reflexné prvky!

Náhodne zvolené pramene

000