Weg der Mineralquellen

Revitalisierungsprojekt der Mineralquellen

Nordzips und Pieninensind Regionen mit einem hohen Potenzial für die Entwicklung des Tourismus. Der Tourismus ist in mehreren Plänen von Städten und Gemeinden (in Programmen der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung) als der Bereich definiert, der das Potenzial hat, Arbeitsplätze in der Zukunft zu schaffen.

In diesen Regionen kommt keine Schwerindustrie vor und es gibt hier nur wenige Produktionsbetriebe. Die Regionale Organisation für Tourismus (OOCR) SEVERNÝ SPIŠ – PIENINY (Nordzips – Pieninen) bemüht sich diesen scheinbaren Nachteil in einen Vorteil zu verwandeln, indem sie schrittweise die Marke „Gesündeste Region der Slowakei“ aufbaut.

Einzigartiger natürlicher Reichtum

Nordzips und Pieninen sind an den Mengen von Mineralquellen reich. Diese haben positive Wirkung auf verschiedene Körperteile und sind bei der Heilungmehreren Krankheiten sehr nützlich. Es geht um die bekannteren Quellen wie z. B. die Quelle Ľubovnianka mit dem höchsten Magnesiumgehalt in der Slowakei, die bei der Behandlung der Magenprobleme ausgenutzte Quelle Sulínkaoder die Quellen in Vyšné Ružbachy, die segensreich auf die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen einwirken. Viele Quellen sind jedoch nur den Einheimischen bekannt, die breite Öffentlichkeit hat oft keine Ahnung davon. Die Wasserquellen und ihre Umgebung sind oft in einem desolaten Zustand und erfordern Erneuerungen, die ihren Wert den Menschen zeigen könnten.

Die Säulen, auf denen wir die Marke bauen wollen

Saubere Umwelt

Nach mehreren Messungen haben wir die sauberste Luft in der Slowakei

Lage

Region zwischen zwei Nationalparks (TANAP, PIENAP).

Heilkräuter

Heilkräutersammeln nach der Tradition der Mönche

Weg der Mineralquellen

Kneipp-Therapie

Sebastian Kneipp, auch „Wasserdoktor“ genannt, war ein deutscher Priester (1821 – 1897), der die Heilkraft des Wassers an seinem eigenen Körper entdeckte. Er litt an Tuberkulose und sein Zustand war so ernst, dass die Ärzte sogar die Hoffnung aufgaben. Er heilte sich selbst davon dank den kalten Bädern in der Donau.
Im Laufe der Zeit entwickelte er aufgrund seiner Erfahrungen eine komplexe natürliche Heilmethode, die von der Heilkraft des Wassers ausgeht. Zurzeit findet man seine Methoden sehr effektiv und anspruchslos dabei. Sie helfen sich den Körper abzuhärten und Stress abzubauen, sie beeinflussen positiv den menschlichen Organismus und unterstützen die Behandlung vieler Krankheiten.

Wo sich die Mineralquellen befinden?

Bajerovce

Quelle Voňačka

N49.20773° E20.79072°
N49°12.464′ E20°47.443′

Kurbad Červený Kláštor

Quelle Ščava

N49.29607° E20.62061°
N49°17.764′ E20°37.236′

Bajerovce

Quelle Smerdžonka

N49.39945° E20.41602°
N49°23.967′ E20°24.961′

Sulín

Quelle Sulínka

N49.36099° E20.78188°
N49°21.659′ E20°46.913′

Kurort Ľubovnianske kúpele (Bad Lublau)

Quelle Andrej

N49.26235° E20.72866°
N49°15.741′ E20°43.719′

Lacková

Quelleunter dem Kalvarienberg

N49.30362° E20.59628°
N49°18.217′ E20°35.777′

Litmanová

Quelledes Hl. Johannes der Täufer

N49.3925° E20.63348°
N49°23.55′ E20°38.009′

Legnava

Quelle Ščava

N49.33381° E20.84436°
N49°20.029′ E20°50.662′

Hniezdne

Quelle Švabľovka

N49.28887° E20.62723°
N49°17.332′ E20°37.634′

Vyšné Ružbachy

Quelle der Liebe und Quelledes Vergessens

N49.3051° E20.55522°
N49°18.306′ E20°33.313′

Hraničné

Quelle Ščava

N49.37626° E20.69924°
N49°22.576′ E20°41.954′

Informácie o projekte

Región severného Spiša a Pienin je bohatý na množstvo minerálnych prameňov, ktoré majú priaznivé účinky na rôzne časti ľudského organizmu a sú veľmi prospešné pri liečení viacerých chorôb. Jedná sa o známejšie pramene ako napr. prameň Ľubovnianka s najvyšším obsahom Mg na Slovensku, prameň Sulínka s využitím pri liečení žalúdočných problémov, či pramene vo Vyšných Ružbachoch, ktoré priaznivo pôsobia na liečenie srdcovo – cievnych ochorení. Mnohé pramene sú však známe len miestnym obyvateľom a široká verejnosť o nich často ani netuší. Výver vody a okolie prameňov sú často v dezolátnom stave a vyžadujú si úpravy, ktoré by ich skultúrnili a ukázali tak ich hodnotu ľuďom.

Na druhej strane Švajčiarsko je krajinou, ktorá je dlhodobo známa svojim uvedomelým prístupom k trvalo udržateľnému rozvoju cestovného ruchu, ochrane prírodného bohatstva a jeho cieľavedomou propagáciou vo svete. Pevné partnerstvo a know–how švajčiarskeho partnera je potrebné na to, aby sme dokázali pretaviť ich skúsenosti s ekologickým a trvalo udržateľným cestovným ruchom aj na územie Severného Spiša a Pienin pri budovaní produktov cestovného ruchu. S ich pomocou chceme v rámci dlhodobej stratégie primäť k spolupráci samosprávy i podnikateľov, aby spoločne pomohli budovať silný a konkurencie schopný región. Najširšou cieľovou skupinou projektu sú okrem miestneho obyvateľstva turisti a návštevníci regiónu a ľudia so zdravotnými problémami.

Cieľom projektu je, na základe stabilného partnerstva a spolupráce, vytvoriť koncepciu rozvoja ekologického a zdravotného CR a zrealizovať prvý praktický krok v tomto smere a síce vytvorenie náučného turistického chodníka s budúcou možnosťou využitia na cyklotrasy nazvaného „Cesta minerálnych prameňov“ (CMP). Vďaka výberu minerálnych prameňov, prevažne v blízkosti intravilánov obcí, je navrhovaná cesta vhodná a dostupná pre všetky vekové kategórie. Návštevníci prichádzajúci do regiónu majú možnosť spoznávať jeho históriu, kultúru, prírodné krásy, ako aj duchovný život, pričom bohatstvo minerálnych prameňov je dosiaľ neobjavené.

CMP poukazuje na jedinečné prírodné bohatstvo, ktoré tento región má a bude tvoriť jeden z pilierov rozvoja cestovného ruchu. Rozvoj turizmu založeného na poznávaní minerálnych prameňov bude prínosom pre jednotlivé obce pri budovaní ich imidžu, pre ich obyvateľstvo a miestnych podnikateľov, napr. v rozšírení možnosti rozvoja agroturistiky, stravovacích a ubytovacích služieb a pod. Pre mnohých obyvateľov to môže byť zároveň príležitosť, ako v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti (15,71 % – 2013) získať dôstojnú prácu, stať sa opäť prospešným pre komunitu a zároveň napomáhať rozvoju a pozitívnej propagácii svojej obce a regiónu. Myšlienka projektu vychádza z už spracovanej SWOT analýzy a dotazníkového prieskumu medzi návštevníkmi regiónu a miestnym obyvateľstvom.

Samotnej realizácii projektu v teréne predchádzali

 • Vzájomné stretnutia so švajčiarským partnerom, výmena skúsenosti a know-how.
  Švajčiarskí experti prípravili pre slovenskú stranu tréning rozvoja turizmu a vypracovali štúdiu rozvoja ekologického CR.
 • Ďalší krok bola samotná realizácia CMP v teréne (drobná revitalizácia prameňov a ich okolia, osadenie altánkov a infotabúľ, do ktorej sa zapojili aj dobrovoľníci z dotknutých obcí.
 • Vyznačenie turistickej trasy v teréne.
 • Záverečnou aktivitou bolo oficiálne otvorenie CMP a jej propagácia.
 • Súčasťou priebehu projektu bola aj mediálna propagácia (internet, TV, rozhlas a printové média) a zaradenie CMP do ponuky produktov OOCR, cestovných kancelárií a informačných centier.

 

Projekt má vysoký predpoklad udržateľnosti vďaka spolupráci až 11 obcí, ktoré nám dali súhlas s realizáciou projektu. Pridanou hodnotou je, v dvoch obciach (obec Lacková a obec Vyšné Ružbachy), upravenie odtoku minerálnej vody vhodným spôsobom (vybudovaním bazénikov) na tzv.Kniepp terapiu (prekrvenie horných, príp.dolných končatín ponorením v minerálnej vode), ktorá sa odporúča ako doplnková terapia pri rôznych ochoreniach a pri otužovaní tela. Treba zdôrazniť aj dôležitosť navrhovanej CMP z hľadiska medzinárodného rozvoja turizmu, keďže leží v prihraničnom regióne s Poľskom; obce Č.Kláštor, Legnava a Hraničné tvoria významné turistické koridory aj do budúcnosti.

Ciele projektu

 • Hlavným cieľom je vytvoriť stabilné partnerstvo so švajčiarskou organizáciou v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Okrem výmeny know-how vznikla aj na Slovensku jedinečná, turistická trasa zameraná na spoznávanie minerálnych prameňov a ich liečebných vlastností.
 • Prehĺbenie spolupráce medzi 11 obcami a OOCR Severný Spiš-Pieniny.
 • Rozvoj trvalo udržateľného prírodného turizmu v regióne.
 • Revitalizácia okolia 12 minerálnych prameňov v 11 obciach.
 • Vytvorenie novej turistickej trasy – značená turistická trasa „Cesta minerálnych prameňov“ s vlastným logom a možnosťou rozšírenia v budúcnosti.
 • Koncept rozvoja ekologického CR (zdravie a príroda).
 • Poskytnutie a rozvoj know-how so švajčiarskym partnerom.
 • Analýza, riziká, možnosti a príležitosti pre ekologický CR v regióne.

Kneippova terapia

Základom celého ozdravného programu je päť liečebných zásad:
 • Vodná terapia – liečivá sila vody
 • Pohyb na zdravom vzduchu
 • Liečivé byliny
 • Zdravá výživa
 • Usporiadaný spôsob života

 

Kneipp bol presvedčený, že týchto päť zásad by mal človek dodržiavať, aby bol schopný žiť zdravo, plnohodnotne v súlade s prírodou a tieto zásady pomáhajú pri liečení mnohých ochorení, ktorými trpelo veľké množstvo ľudí. Už počas svojho života sa stal jedným z najviac vyhľadávaných liečiteľov a svojimi liečebnými postupmi vyliečil desaťtisíce ľudí, trpiacich na mnohé choroby a neduhy. Popri vodoliečbe bola najvýznamnejším pilierom Kneippovej terapie správna životospráva a zdravá výživa, nie je zástancom prísnych redukčných diét. Práve naopak. Jesť podľa neho znamená jesť uvedomelo, v žiadnom prípade nie asketicky. Na prvom mieste je primeraný pôžitok z jedla a blahodarný účinok pre organizmus. Každý musí nájsť svoju mieru. Ako hovorieval sám Kneipp: „Keď si uvedomíš, že si najedený, tak už si toho zjedol príliš mnoho!“

Liečenie vodou – vodná terapia

Liečba založená na pôsobení teplotného rozdielu (tepla a chladu). Do chladnej vody, by sme mali vstupovať s rozohriatým organizmom, nie keď nám je chladno! Chodenie v chladnej vode spôsobuje výmenu tepla medzi rozohriatým organizmom a studenou vodou, čo dráždi termoreceptory, čo sa prejavuje pocitom uvoľnenia. Terapia priaznivo pôsobí na látkovú výmenu, zlepšuje krvný obeh, prispieva k otužovaniu organizmu a napomáha odbúravať stres. V studenej vode vydržíme čo najdlhšie, kráčame v nej „ako bocian“ (nohy dvíhame čo najvyššie, aby sa nám dobre prekrvili), potom nohy osušíme a telo následne opäť zahrejeme rýchlou chôdzou, alebo cvičením.
Liečenie vodou sám Kneipp rozdelil do kategórii a patria sem najmä:

 • omývanie,
 • polievanie a ostrekovanie,
 • ovínanie, obkladanie, obklady a zábaly,
 • kúpele,
 • naparovanie.
Známe sú aj jeho prostriedky na otužovanie organizmu:
 • chodenie naboso,
 • chodenie v mokrej tráve,
 • chodenie po mokrých kameňoch,
 • chodenie v čerstvo napadanom snehu,
 • chodenie v studenej vode,
 • studený kúpeľ ramien a nôh,
 • polievanie kolien (spolu s horným polievaním, alebo bez neho).

Projektinformationen

Nordzips und Pieninen sind an den Mengen von Mineralquellen reich. Diese haben positive Wirkung auf verschiedene Körperteile und sind bei der Heilungmehreren Krankheiten sehr nützlich. Es geht um die bekannteren Quellen wie z. B. die Quelle Ľubovnianka mit dem höchsten Magnesiumgehalt in der Slowakei, die bei der Behandlung der Magenprobleme ausgenutzte Quelle Sulínkaoder die Quellen in Vyšné Ružbachy, die segensreich auf die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen einwirken. Viele Quellen sind jedoch nur den Einheimischen bekannt, die breite Öffentlichkeit hat oft keine Ahnung davon. Die Wasserquellen und ihre Umgebung sind oft in einem desolaten Zustand und erfordern Erneuerungen, die ihren Wert den Menschen zeigen könnten.
Andererseits steht die Schweiz, die langfristig durch ihren bewussten Zugang zur nachhaltigen Entwicklung des Tourismus, zum Schutz der natürlichen Ressourcen und durch ihre zielbewusste Propagation in der Welt bekannt ist. Eine starke Partnerschaft und das Know-how des schweizerischen Partners sind notwendig dazu, damit wir ihre Erfahrungen mit dem umweltfreundlichen und nachhaltigen Tourismus auch in den Gebieten von Nordzips und Pieninen bei dem Aufbau von Tourismusprodukten umsetzen. Im Rahmen einer langfristigen Strategie möchten wir mit ihrer Hilfe Selbstverwaltungen und Unternehmer bewegen, gemeinsam eine starke und konkurrenzfähige Region aufzubauen. Neben den Einheimischen gehören zu der Zielgruppe des Projektes sowohl Touristen und Besucher der Region als auch Menschen mit Gesundheitsproblemen.

Das Ziel des Projektes ist es, auf Grund der stabilen Partnerschaft und der Zusammenarbeit das Konzept für die Entwicklung des umweltfreundlichen und gesundheitlichen Tourismus zu entwickeln und den ersten praktischen Schritt in diese Richtung zu realisieren, und zwar einen Lehrwanderweg mit einer künftigen Möglichkeit des Radwanderweges mit dem Namen „Weg der Mineralquellen“ (WMQ) zu schaffen. Dank der Auswahl der Mineralquellen, die sich meist in der Nähe der Gemeinden befinden, ist der vorgeschlagene Weg für jede Alterskategorie geeignet und zugänglich. Die in der Region ankommenden Besucherhaben die Möglichkeit, örtliche Geschichte, Kultur, Naturschönheiten und Geistesleben zu entdecken, aber der Reichtum der Mineralquellen bliebt für sie bis jetzt verborgen.

Der WMQ weist auf die einzigartigen natürlichen Ressourcen dieser Region hin, die eine der Säulen der Tourismusentwicklung bilden werden. Die auf das Kennenlernen der Mineralquellen beruhende Tourismusentwicklung wird für die einzelnen Gemeinden von Nutzen sein, vor allem bei dem Aufbau ihres Images, für ihre Bewohner, für lokale Unternehmer, für die Erweiterung der Möglichkeiten von Agrotourismus, Verpflegung, Unterkunft usw. Für viele Menschen kann das auch eine Chance vorstellen, in der Region mit hoher Arbeitslosenquote (15,71% im Jahr 2013) eine würdige Arbeit zu finden, wieder gemeinschaftsfreundlich zu werden und zugleich der Entwicklung und positive Propagation seiner Gemeinde und Region nachzuhelfen. Die Idee des Projektes geht von einer bereits bearbeiteten SWOT-Analyse und der Fragebogenuntersuchung unter den Besuchern der Region und der einheimischen Bevölkerung aus.

Der Realisierung des Projektes selbst ist vorangegangen:

 • Das Zusammentreffen mit dem schweizerischen Partner, der Austausch von Erfahrungen und Know-how. Die schweizerischen Experten haben für die slowakische Seite ein Training der Tourismusentwicklung vorbereitet und eine Studie zur Entwicklung desumweltfreundlichen Tourismus ausgearbeitet.
 • Der nächste Schritt war die Realisierung des Weges WMQ selbst (kleinere Revitalisierung der Quellen und ihrer Umgebung, Einsetzung der Schutzdächer und Infotafeln, alles mit der aktiven Beteiligung der Freiwilligen aus den betroffenen Gemeinden).
 • Die Markierungdes Wanderweges im Terrain.
 • Die finale Aktivität war die offizielle Eröffnung des Weges WMQ und seine Propagation.
 • Die Medienförderung (durch Internet, Fernsehen, Radio und Printmedien) und die Einordnung des Weges WMQ zumProduktangebote von OOCRNordzips – Pieninen, Reisebüros und Informationszentren waren auch ein Teil des Projektverlaufs.

Dank der Zusammenarbeit von sogar 11 Gemeinden, die uns die Genehmigung zur Realisierung des Projektes erteilt haben, hat das Projekt eine hohe Voraussetzung der Nachhaltigkeit. Der Mehrwert besteht darin, dassdie Quellen des Mineralwassers in zwei Dörfern (Lacková und Vyšné Ružbachy) in geeigneter Weise (Aufbauen der kleinen Becken) auf die sog. Kneipp-Therapie (Durchblutung der oberen, bzw. unteren Extremitäten durch das Eintauchen ins Mineralwasser)gestaltet wurden. Die Kneipp-Therapie wird als eine Ergänzungstherapie bei verschiedenen Erkrankungen und bei der Abhärtung der Körper empfohlen. Man muss auch die Bedeutung des vorgeschlagenen Weges WMQ im Hinblick auf die internationale Tourismusentwicklung hervorheben, denn er liegt in der Grenzregion zu Polen. Die Dörfer Červený Kláštor, Legnava und Hraničné bilden die wichtigen touristischen Korridore auch für die Zukunft.

Ziele des Projektes

 • Das Hauptziel ist eine stabile Partnerschaft mit der schweizerischen Organisation im Bereich der Tourismusentwicklung zu bilden. Neben dem Austausch von Know-howist in der Slowakei auch ein einzigartiger Wanderweg entstanden, der auf das Kennenlernen der Mineralquellen und deren heilenden Eigenschaften gerichtet ist.
 • Vertiefung der Zusammenarbeit unter 11 Gemeinden und OOCR Nordzips – Pieninen.
 • Entwicklung eines nachhaltigen Naturtourismus in der Region.
 • Revitalisierung von 12 Mineralquellen in 11 Dörfern.
 • Bildung eines neuen Wanderweges – markierter Wanderweg WMQ (Weg der Mineralquellen) mit einem eigenen Logo und mit der künftigen Erweiterungsmöglichkeit.
 • Entwicklungskonzept desumweltfreundlichen Tourismus (Gesundheit und Natur).
 • Vermittlung und Entwicklung des Know-howsvon einem schweizerischen Partner.
 • Analyse, Risiken, Möglichkeiten und Gelegenheiten für den umweltfreundlichen Tourismus in der Region.

Kneipp-Therapie

Die Grundlage des gesamten Heilungsprogramms bilden fünf Heilprinzipien:
 • Wassertherapie – die Heilkraft des Wassers
 • Bewegung an der frischer Luft
 • Heilkräuter
 • Gesunde Ernährung
 • Rechtschaffende Lebensweise

Kneipp war davon überzeugt, dass diese fünf Prinzipien jeder Mensch respektieren sollte, um gesund und vollwertig im Einklang mit der Natur leben zu können. Diese Prinzipien helfen bei der Behandlung von vielen Krankheiten, an die eine große Menge Menschen leidet. Schon während seines Lebens wurde Kneipp einer der gefragtesten Heiler und durch seine Heilungsverfahren heilte er Zehntausende von Menschen, die an vielen Krankheiten und Beschwerden litten. Neben der Wassertherapie waren die wichtigsten Säulen der Kneipp-Therapie rechtschaffende Lebensweise und gesunde Ernährung. Kneipp war kein Anhänger der strengenReduktionsdiäten. Im Gegenteil, nach ihm sollte man bewusst, aber auf keinen Fall asketisch essen. Man sollte an erster Stelle das Essen angemessen genießen und das Essen sollte eine positive Wirkung auf den Körper haben. Jeder muss sein Maß finden. Wie Kneipp selbst zu sagen pflegte: „Wenn du dich bewusst bist, dass du satt bist, dann hast du bereits zu viel gegessen!“

Wasserbehandlung – Wassertherapie

Die Behandlung gründet sich auf die Wirkung der Temperaturunterschiede (Hitze und Kälte). Kaltes Wasser sollten wir betreten, wenn unserOrganismus aufgewärmt ist, nicht, wenn es uns kalt ist! Das Gehen im kalten Wasser bewirkt einen Wärmeaustausch zwischen dem aufgewärmten Organismus und kalten Wasser. Es reizt die Thermorezeptoren und führt zu einem Gefühl der Entspannung. Die Therapie wirkt wohltuend auf den Stoffwechsel, verbessert den Blutkreislauf, trägt zur Abhärtung des Körpers bei und hilft Stress abbauen. Im kalten Wasser halten wir so lang wie möglich aus. Wir schreiten wie ein Storch (heben unsere Füße so hoch wie möglich, damit sie gut durchbluten), dann trocknen wir unsere Füße und erwärmen den Körper durch einenschnellen Spaziergang oder durch eine Übung.

Die Wasserbehandlunghat Kneipp in die Kategorien geteilt. Hauptsächlich gehören da:
 • Waschen,
 • Gießen und Spritzen,
 • Wickel, Auflagen und Kompressen, Packungen,
 • Bäder,
 • Dämpfe.
Bekannt sind auch seine Tätigkeiten zur Abhärtung des Organismus:
 • barfuß gehen,
 • im feuchten Gras gehen,
 • auf nassen Steinen gehen,
 • im frisch gefallenen Schnee gehen,
 • im kalten Wasser gehen,
 • kaltes Bad anArmen und Beinen,
 • Kniegüsse (mit oder ohne Obergüsse).