Hlavná púť na horu Zvir, Litmanová

Hlavná púť na horu Zvir, Litmanová
10. júla 2018 Ing. Kristína Klimčáková

Nádherné prostredie hory Zvir vás pozýva ku stíšeniu a k hlbokej modlitbe počas prvej augustovej nedele.