Profil verejného obstarávateľa

Zákazky v roku 2016

Za Q1/2016 neboli realizované žiadne zákazky s nízkou hodnotou.

Zákazky v roku 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za Q2/2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za Q3/2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za Q4/2015

Zákazky v roku 2014

Zákazky v roku 2013

Jednoduché zákazky

Cesta minerálnych prameňov