Ľubovnianske Kúpele

Rekreacyjne i spa rozliczenie

Budynki łaźni sa w chwili obecnej wykorzystywane do celów rekreacyjnych.

Więcej informacji

Oraz wolne dostępne źródła mineralne. Woda mineralna jest pełniona w butelki i sprzedawana pod nazwa Ľubovnianka. Za wioska jest środek narciarski z trzema wyciągami narciarskimi.

Prowadzący częścią historycznego parku leśnego. Na panelach informuje o historii łaźni, otaczającej florze oraz faunie i o zacnych drzewach (jedyne cztery). W sztucznym jeziorze znajduje się mlok karpatský.

Co zobaczyć i czego doświadczyć

Gdzie spać i jeść