Miasto Stará Ľubovňa

Perła Północnego Spisza

Wolne miasto królewskie z powyżej 700 – letnią historią leżące pod swoją dominacją, zamkiem Ľubovňa, w dolinie rzeki Poprad. Jest to jedyna rzeka która swoim korytem kieruje się przez Słowację na północ i swoje wody prowadzi do morza Bałtyckiego.

Więcej informacji

Miasto i jego okolica zostały obdarzone klejnotami natury. Jeżeli dodamy do nich zabytki, otrzymujemy niepowtarzalny obraz współdziałania czegoś nienaturalnego oraz umysłu ludzkiego. Pozycję strategiczną tego regionu zauważył już rzymski cesarz Markus Aureliusz, który tutaj miał zamiar przesunąć granice Imperium rzymskiego.

Co zobaczyć i czego doświadczyć

Co opłaci się zwiedzić?

Kościół Św. Mikołaja

Klejnotem sakralnym Starej Ľubovne jest kościół rzymsko – katolicki św. Mikołaja, pochodzący z roku 1280. Jego barokowy interier kryje kilka dziel sztuki. Najcenniejsze są łuk zwycięstwa z końca 13 stulecia, późna gotycka kamienna chrzcielnica, socha „Madonna z Ľubovne“ z r. 1360, gotyckie pastoforium, lub późne gotyckie deski grobowe. Historycznie cenne są również główny ołtarz barokowy św. Mikołaja – biskupa, z polowy 18 stulecia, plastyka Opłakiwanie Chrystusa oraz ołtarze boczne: Dziewicy Marii Karmelskiej, Siedmio – bolesnej Dziewicy Marii – Piety, Św. Krzyża, Św. Rodziny oraz Św. Antona.

Galeria – dom prowincjonalny

Historyczną cześć Starej Ľubovne tworzy Plac św. Mikołaja. Jego pierwotnie drewnianą zabudowę zniszczyły pożary w latach 1556 i 1639, po których budynki rozpoczęto budować z cegły w stylu renesansowym. Najcenniejszy z nich jest dom nr 12 – dawna siedziba zarządcy zastawionych miast spišskich, dzisiaj służący miejskiej galerii z regularnymi wystawami. Jest to arkadowy dom, interier którego tworzą luki z bogatą dekoracją tynkową. W Domie prowincjonalnym znajdują sie pamiętne pokoje osobowości połączonych z Starą Ľubovňą, radošínca Jána Melkoviča oraz poetki Terézie Vansovej.

Gdzie spać i jeść

Osobowości Starej Lubovny

Ján Kravs

Otrzymał w roku 1592 od cesarza Rudolfa II. tytuł arystokraty, który mu został oddany na generalnej kongregacji w Levoči w roku 1593.

Wojtech Pruskovský

Jako młodzian ukończył Wielką Akademię Krakowską. W roku 1646 jest notowany jako starosta. Za jego przyczynieniem zmienia się język urzędowy magistratu miejskiego z niemieckiego na polski i język polski stosowano w dokumentach miasta az do 19. Stulecia.

Ján Kubašek

Urodził się w v roku 1885 w Starej Ľubovni. Po maturze odjechał do USA, gdzie pracował jako urzędnik bankowy. W roku 1919 był wyświecony za księża. Był to niezwyczajnie pracowity ksiądz – narodowiec. Był aktywny w słowackich stowarzyszeniach, pisał do czasopism krajowych. W czasie pierwszej wojny światowej stał na przodzie dążenia o uzyskanie samodzielności Słowaków. Miał gorące kontakty z T.G. Masarykom i M.R.Štefánikom. Był jednym ze sygnatariuszy umowy Pittsburskiej.

Ján Melkovič

Aktor Radošinskeho naivného teatru, kompozytor muzyczny, aktor, pianista, flecista, saksofonista oraz gracz na innych instrumentach muzycznych spędzał dzieciństwo u swoich starych rodziców przy ulicy Garbiarskiej w Starej Ľubovni. Jako pedagog muzyki działał w Ludowej szkole sztuki pięknej w Starej Ľubovni.

Urząd Miasta

Mesto Stará Ľubovňa
Obchodná 1
064 01 Stará Ľubovňa

E-mail

mesto@staralubovna.sk