Púť na horu Zvir aj stretnutie s kováčmi

Púť na horu Zvir aj stretnutie s kováčmi
6. augusta 2018 Ing. Kristína Klimčáková

Nachvíľu spomaliť, nadýchnuť sa a dopriať svojej duši pokoj na mieste zjavenia Panny Márie. To je účel každoročnej hlavnej púte nad malebnou obcou Litmanová na severnom Spiši. Veriaci sa môžu zahĺbiť do svojich modlitieb v sobotu aj v nedeľu.

 

Keď sa Panna Mária na hore Zvir zjavila v piaty augustový deň roku 1990 dvom malým dievčatkám, mala jedno prianie. Túžila, aby sa nielen deti, ale všetci veriaci chodievali na miesto jej zjavenia pravidelne modliť. Nepoškvrnená čistota, ako sa Panna Mária vtedy predstavila, sa už niekoľko rokov teší z toho, že jej želanie sa splnilo.

 

Pravosť zjavení je stále predmetom skúmania zo strany Cirkvi, posledné sa udialo 6. augusta 1995. Napriek tomu sa hora Zvir stala vyhľadávaným a obľúbeným pútnickým miestom mnohých veriacich, a to nielen z regiónu Severného Spiša a Pieniny. Miesto modlitby, Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky s celým jej areálom a prameňom na hore Zvir v Litmanovej, bolo 7. septembra 2008 povýšené a vyhlásené vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom, za Gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie. Počas hlavnej púte je na hore prítomných približne 10 000 ľudí. Počas roka ho však navštívi priemerne 100 000 veriacich.

 

Čaro a silu pútnického miesta na hore Zvir pravidelne pociťuje aj duchovný správca, otec Marcel Pisio. „Pútnici prichádzajú na horu Zvir zväčša opakovane. Mnohí z nich však ani po druhej návšteve nevedia definovať, čo ich na horu vysokú 820 metrov láka. Podľa mňa je to určite sila miesta poznačeného prítomnosťou modlitby a Božej milosti. A určite aj nádherná okolitá príroda.“ Navyše, svedectvá viacerých ľudí svedčia o zázračných uzdraveniach a duchovných obráteniach na pútnickom mieste. „Región Severného Spiša a Pienin je atraktívny nielen z hľadiska turistických, športových, kultúrnych a spoločenských možností. Mariánska púť nad Litmanovou pravidelne vysiela do sveta signál, že sme aj regiónom duchovného pokoja a viery,“ hovorí Ing. Erika Šalatová, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny.

 

Tohtoročná hlavná púť sa začne v sobotu posvätným ružencom o desiatej hodine rannej, nasledovať bude svätá liturgia. Počas sobotného programu púte sa so svojimi názormi podelí známy gréckokatolícky kňaz a spisovateľ, Max Kašparů. Nedeľný program vyvrcholí archijerejskou svätou liturgiou s myrovaním, kazateľom bude kardinál Jozef Tomko.

 

Viera je tradičnou súčasťou života ľudí v regióne severného Spiša a Pienin. Silné puto s ňou udržiavali naši predkovia, a to aj napriek tomu, že kvôli práci museli cestovať za hranice vlasti, prípadne sa ťažkému remeslu venovali doma, od východu až po západ slnka. Napríklad kováči. O tom, čo dokážu ich silné ruky, si môžu počas víkendu obzrieť návštevníci v skanzene pod hradom Ľubovňa.

 

 

KONTAKTNÁ OSOBA                                                                 KONTAKT PRE MÉDIÁ

Ing. Erika Šalatová                                                                                                   Mgr. Adam Bačkor

Výkonná riaditeľka OOCR Severný Spiš Pieniny                                       Head of Public Relations

+421 905 330 652                                                                                                    + 421 904 151 528

salatova@visitspis.sk                                                                                              adam.backor@getlike.sk

www.visitspis.sk                                                                                                        www.getlike.sk