V skanzene bude Trojkráľová liturgia v staroslovienčine

V skanzene bude Trojkráľová liturgia v staroslovienčine
5. januára 2017 Ing. Kristína Klimčáková

V kostolíku pod hradom Ľubovňa v Starej Ľubovni vystúpi skupina Šambriňci.

STARÁ ĽUBOVŇA. V drevenom kostolíku, ktorý je súčasťou skanzenu pod hradom Ľubovňa v Starej Ľubovni, sa bude v piatok 6. januára slúžiť Trojkráľová liturgia v staroslovienčine. „Súčasťou liturgie je aj sprievod okolo chrámu s ikonou patróna svätostánku, sv. Michala archanjela. O výnimočnosť a autentickosť slávenia liturgie sa postará nielen najstarší slovanský jazyk, ale aj mužská spevácka skupina Šambriňci zo Šambróna, ktorá svojím autentickým viachlasným spevom poteší návštevníkov,“ informovala Erika Šalatová, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš – Pieniny. Trojkráľová liturgia sa začne o 13:00.
Podľa Šalatovej sa región severného Spiša a Pienin vyznačuje aj rozmanitosťou etník, ktoré na jeho území žijú.
Každé z nich si podľa jej slov zachovalo svoje tradície, ktoré súvisia aj so slávením slávnosti Zjavenia Pána, teda s Troma kráľmi.
„Počas tohto sviatku sa posväcujú domy, pričom nad dvere kňaz napíše, podľa aktuálneho roku, výraz v tvare 20-C+B+M-17, čo znamená „Kristus nech žehná tento dom“.
Traja králi boli prvými pohanmi, ktorí uverili v Ježiša.
Na východe sa v tento deň slávili Vianoce, čo je dodnes aktuálne u pravoslávnych veriacich, ktorí sú súčasťou nášho regiónu,“ uviedla k tradíciám výkonná riaditeľka miestnej OOCR.

plagat_trojkralova_liturgia

ZDROJ a FOTO: OOCR Severný Spiš Pieniny