Top turistická destinácia regiónu

Top turistická destinácia regiónu
9. decembra 2016 Ing. Kristína Klimčáková

Študenti študijného odboru hotelová akadémia Strednej odbornej školy na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni už po tretíkrát vzorne reprezentovali školu v súťaži TOP turistická destinácia regiónu, ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Projekt s názvom Oddych duše – kúpele Vyšné Ružbachy, ktorý vytvorili žiaci pod vedením učiteľky Ing. Kataríny Kmečovej pozostával z videovizitky o kúpeľoch Vyšné Ružbachy, z PowerPointovej prezentácie a propagačného materiálu. Celoštátna súťaž sa konala v Nitre na Agrokomplexe počas celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca. Od odbornej komisie pozostávajúcej zo zástupcov Zväzu cestovného ruchu SR, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a ministerstva  si žiaci vyslúžili veľkú pochvalu, za spracovanie projektu „Oddych duše – kúpele Vyšné Ružbachy“, s dodaním, že budú veľkou posilou pre slovenský cestovný ruch. Ich odmenou za vynaložené úsilie bolo mimoriadne  ocenenie predsedníčky SACR,  ktoré študentov potešilo a bolo výzvou opäť sa zapojiť do ďalšieho ročníka súťaže.

Opäť prezentovaný región

Tento krát hrad Ľubovňa s ktorým Stredná odborná škola na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni zaznamenala veľký úspech a to na pôde výstaviska nitrianskeho Agrokomplexu. Spomedzi 132 stredných škôl vybojovala prvenstvo a Cenu ministra. Študenti SOŠ sa pod vedením učiteľky Kataríny Ondrejkovej prezentovali v súťaži Top turistická destinácia regiónu s projektom Podpis minulosti. Celý projekt podporovala škola pod vedením riaditeľa školy PaedDr. Vladimíra Buvaliča. Tento projekt pozostával z PowerPointovej prezentácie, propagačného materiálu a videovizitky o hrade Ľubovňa, kde  pomocnú ruku poskytol riaditeľ ľubovnianskeho múzea – hradu Ľubovňa PhDr. Dalibor Mikulík.

Škola bola ocenená aj za najkrajší výstavný stánok výstavy a bola jej odovzdaná CENA PREDSEDU PSK.