V Pieninách sa bude oslavovať kultúra Rusínov – Lemkov

V Pieninách sa bude oslavovať kultúra Rusínov – Lemkov
26. júla 2018 Ing. Kristína Klimčáková

Rusíni tvoria veľkú časť obyvateľstva regiónu severného Spiša a Pienin. Napriek tomu, že ide o národnosť bez vlastného štátu, doteraz si zachovali svoje zvyky, tradície, kultúru a tradičnú kuchyňu. Časť z nich, Lemkovia, sa cez víkend stretne v Červenom Kláštore.

 

Slávnosti kultúry Lemkov – Rusínov, sa v areáli Kúpeľov Červený Kláštor – Smerdžonka uskutočnia v nedeľu, 22. júla už po tretíkrát. Budú oslavou kultúry, gastronómie a rusínskeho jazyka. Ich súčasťou bude aj gréckokatolícka liturgia. „Rusíni, ktorí si radšej hovoria Rusnáci, majú skutočne bohatú kultúru a jedinečné postavenie z hľadiska zachovávania si svojich hodnôt a tradícií. Nezáleží na tom, o akú skupinu Rusínov ide. Napriek tomu, že Lemkovia sú Rusíni žijúci na území Poľska, často navštevujú náš región a stretávajú sa s tunajšími Rusínmi,“ povedala Ing. Erika Šalatová, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny.

 

Kultúra Rusínov, vrátane Lemkov, je špecifická a bohatá. Piesne spievané v rusínskom jazyku, v dialektoch, sú nádherné, citlivé a úprimné. Viachlasné spevy môžu vyvolať u poslucháčov a divákov husiu kožu. „Okrem jazyka a piesní je ďalším zaujímavým aspektom kultúry Rusínov viera a náboženská tradícia, obradové a výročné zvyky či ľudová architektúra sakrálnych stavieb,“ pokračuje Erika Šalatová.

 

Rozmanitosť kultúry Rusínov podčiarkne na slávnosti bohatý kultúrny program. Gréckokatolícku liturgiu v cirkevnoslovančine bude celebrovať popradský protopresbyter Jaroslav Matoľák. Folklór je ďalšou nezameniteľnou charakteristikou Rusínov. Dodnes mnohé ženy nosievajú jedinečné kroje. To najlepšie z ľudových rusínskych piesní odznie v rámci folklórneho programu A čija to chyža. V rámci neho vystúpia aj finalisti a účinkujúci zo šou Zem spieva 2018 a tiež Lemkovský súbor z Poľska. Návštevníci a milovníci rusínskej kultúry sa môžu tešiť aj na vystúpenia ďalších súborov i skupín.

 

„Región severného Spiša a Pienin sa vyznačuje rozmanitosťou v každom smere. Na malom území žije veľa rozličných národnostných menšín a skupín, ktoré si doposiaľ zachovali to, čo ich robí jedinečnými, a tak prispievajú aj k originalite nášho územia a jeho atraktivite,” dodáva na záver Ing. Erika Šalatová, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny.

 

 

 

KONTAKTNÁ OSOBA                                                                 KONTAKT PRE MÉDIÁ

Ing. Erika Šalatová                                                                         Mgr. Adam Bačkor

Výkonná riaditeľka OOCR Severný Spiš Pieniny                       Head of Public Relations

+421 905 330 652                                                                          + 421 904 151 528

salatova@visitspis.sk                                                                    adam.backor@getlike.sk

www.visitspis.sk                                                                              www.getlike.sk