Pieniny National Park

Pieniny National Park

Pieniny is a part of the limestone and dolomite rock strata. It stretches from the Moravian Gate towards Marmaros in Romania in the length of about 550 km where it makes the border of inner – crystalline and outer – flysch Carpathian Mountains. Pieniny is located in two states, Slovakia and Poland. It belongs to districts Kežmarok and Stará Ľubovňa in Slovakia and to Nowy Targ in Poland. Pieniny borders in the north with Gorce Mountains and Sadeckie Beskids, in the south with Spišská Magura, in the west with Belianske Tatras and in the east with Ľubovňa Uplands. The length of Pieniny is about 35 km and its width is up to 6 km.

Complex geological basis and various resistance to weathering created a base for diversified and aesthetically appealing relief of the whole region. The area of Pieniny was formed mainly by the Dunajec River which made its way/has cut through the resistant limestone rocks in canyon-shaped gorge. The superelevation of the rocks above sea level in the Tri Koruny Massif (Three Crowns Massif 982 m) reaches 520 m.

Pieniny area is divided into three parts

Spisskie Pieniny

lies in the western part of Pieniny only at the Polish side between the Bialka River and Niedzica. A castle cliff Niedzica is a part of it.

Central Pieniny

lies at the both sides of the Dunajec River from castle cliff Czorsztyn to town Szczawnica. Central Pieniny are futher divided into Czorsztyn Pieniny, Three Crowns Massif and Pieninky.

Small Pieniny

creates a wide-branched crest of state border above the village lesnica. The highest peak of Pieniny Mountains is a part of Small Pieniny called Vysoké skalky (High Rocks 1050 m).

Pieniny sú územie, ktoré je príznačné svojou malebnou krajinou so zachovanými prvkami ľudovej architektúry, úzkymi švíkmi políčok pretkávaných strmými medzami, lesíkmi ktoré na hrebeňoch dopĺňajú hlboké lesy.

Je to územie, ktoré obdivujú mnohí anorganici pre komplikovanú a veľmi zaujímavú geologickú stavbu, botanici a zoológovia pre výskyt jedinečných a vzácnych druhov fauny, flóry a ich biotopov, krajinári pre prekrásne spolužitie človeka s prírodou, ktoré vytvorilo malebnosť a čaro tunajšej krajiny. Nie náhodou práve toto územie je kolískou medzinárodnej ochrany prírody v Európe.

Fauna

Zoogeografickú výnimočnosť územia Pienin určuje značná geomorfologická členitosť. Vlastné územie národného parku je výrazne výškovo členené, od nadmorskej výšky 429 m až po 1050 m. Terén je silne diferencovaný na množstvo exponovaných svahov, širšie doliny sa striedajú s kaňonovitými roklinami, hlboké lesy sa striedajú s lúkami a skalnými a stepnými stráňami, rieka Dunajec so svojimi prítokmi vytvára vhodné prostredie pre mnohé druhy živočíchov.

Flóra

The flora of Pieniny attracts the attention of botanists more than 200 years. The first famous herbalist was a Camaldolese monk Father Cyprian who lived in the Red Monastery. In 1764 he compiled a herbarium and gathered and described 265 herbs from Pieniny and its surroundings. Pieniny was never affected by continual northern nor local glacier. Therefore, it provided a place for survival and a permanent development to flora. The flora of Pieniny has a unique position and exceptional scientific value.

Other attractions

000