Sulín

Spring Sulínka

Natural mineral water containing Na, Mg, Ca, Li and natural CO 2

It is used to manage anemia, gastritis and enteritis and supports the treatment of diabetes (Diabetes melitus) and gout (Artritis urica).

V prípade, že sa pohybujete po cestných komunikáciách pre motorové vozidlá, dbajte na bezpečnosť a používajte reflexné prvky!

Map