Produkty z rúk Severného Spiša a Pienin. Časť I.

Tradícia, história, najčistejší vzduch na Slovensku, množstvo minerálnych prameňov, kúpeľníctvo, dravý Dunajec, magická príroda. Taký je región Severný Spiš- Pieniny. Medzi toto bohatstvo nepochybne patrí aj produkcia tunajších ľudí. Pre rozvoj regiónu je dôležitý jeho ekonomický rast, na ktorej sa podieľa aj lokálna produkcia. Týmto sa zvyšuje jeho samotná atraktívnosť a konkurencieschopnosť. Nato, aby to všetko […]