Aktivity Nestville Parku nezastavil ani koronavírus

Nestville Distillery 2

Koronavírus ovplyvnil fungovanie množstva podnikov na celom Slovensku, vrátane regiónu severného Spiša a Pienin. Mnohým nevyhnutným obmedzeniam vyplývajúcim z prijatého núdzového stavu slovenskej vlády sa nevyhol ani známy Nestville Park, sídliaci v Hniezdnom, predstavujúci jeden z najmodernejších liehovarov v Strednej Európe. Jeho aktivity sú zamerané prioritne na výrobu prvej slovenskej whisky. Rovnako ako iné podniky, bola na základe mimoriadneho vyhlásenia Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu  od 13. marca 2020 expozícia Nestville Distillery zatvorená na dobu neurčitú. To spôsobilo rapídny pokles návštevnosti i zrušenie plánovaného najväčšieho podujatia – Nestville Open Fest 2020, ktoré bolo nevyhnutné presunúť na rok 2021.

Ani vzniknuté komplikácie v dôsledku koronavírusu aktivity spoločnosti nezastavili, práve naopak. Nestville Park sa s koronakrízou popasoval takpovediac po svojom. Využil príležitosť ako pomôcť ľuďom a preorientoval výrobu alkoholických výrobkov na univerzálne čistiace prípravky BURBEGEL Plus. Keďže naň presmerovali viac než 40 % svojej produkcie univerzálne čistiace prípravky sa rozhodli darovať obyvateľom obce Hniezdne a ďalším susediacim obciam Kamienka, Forbasy, Lacková, Lomnička, Kolačkov, Nová Ľubovňa, Jarabina a mesto Stará Ľubovňa. Každému obyvateľovi danej obce bol pridelený 1 liter tohto prípravku, spoločnosť rozdala 28 000 litrov. Dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, s vysokým obsahom etanolu, je určený len na vonkajšie použitie – dezinfekciu pokožky, povrchov, nástrojov a plôch. Vhodný je na rýchlu a bezpečnú dezinfekciu povrchov nielen pre domáce, ale aj na profesionálne použitie. Jeho distribúcia bola prevažne na národnej úrovni, a to hlavne spomínaným najbližším obciam, no v závislosti od vývoja situácie vo svete nie je vylúčená aj distribúcia do zahraničia.

Nestville Park tiež našiel spôsob ako zostať v spojení so svojimi návštevníkmi, ktorým od 22. apríla začal sprostredkovávať živé vysielanie Nestville TV. Každú stredu vo večerných hodinách si tak môžu pozrieť a vyskúšať urobiť legendárny Nestville Taberna Burger, namiešať chutné drinky z Nestville Whisky či pripraviť sladké recepty z Nestville Chocolate. Jednotlivé vysielania sú vždy spojené s rôznymi súťažami o zaujímavé ceny tvorené predovšetkým z produktov Nestville Parku.

Postupné zlepšenie situácie vo vzťahu k pandémii koronavírusu prinieslo aj uvoľňovanie prijatých prísnych opatrení na jeho elimináciu. Od 22. mája 2020 je preto opätovne možné navštíviť napríklad expozíciu Nestville Distillery aj osobne, s dodržaním prísnych hygienických opatrení. Pre návštevníkov všetkých vekových kategórií sú pripravené zaujímavé aktivity, ochutnávky a atrakcie. V júli sa počas víkendov môžeme tešiť aj na podujatia ako Remeselný víkend (11. – 12. 07. 2020), či Rozprávkové leto (18. – 19. 07. 2020).

Nezabudnite pri návšteve regiónu severného Spiša navštíviť aj Nestville Park. Jeden deň nestačí!

Srdečne pozývame!

Aktuálne články