Bajerovce
Prameň Voňačka

Prírodná mineralizovaná voda s obsahom C, Ca, S

Pri pravidelnom pitnom režime priaznivo ovplyvňuje trávenie a pravidelné teplé kúpele pôsobia proti reumatizmu. Aj preto sa v minulosti v tejto obci uvažovalo o zriadení kúpeľného domu s balneoterapiou využívajúcou tunajšie bahno. Prameň sa nachádza cca 100 m od informačnej tabule v Prírodnej rezervácii Valalská voda. V prípade, že sa pohybujete po cestných komunikáciách pre motorové vozidlá, dbajte na bezpečnosť a používajte reflexné prvky!

Mapa