Hniezdne
Prameň Švabľovka

Prírodná slabo mineralizovaná voda s obsahom S, C, Ca

Pri týchto sírnych prameňoch vznikli v 19. storočí vaňové kúpele, ktoré žiaľ zanikli počas II. svetovej vojny. V kúpeľoch bolo 15 vaní, do ktorých sa zohrievala voda. Kúpele poskytovali jednoduché, ale účinné liečebné kúry pri reumatických chorobách.

Mapa