Kostol sv. Bartolomeja v Hniezdnom

kostol hniezdne
Súčasný Kostol sv. Bartolomeja bol dokončený v roku 1820. Predpokladá sa však, že v obci Hniezdne bol postavený až ako tretí v poradí. Podľa nápisu na bočnom oltári sv. Mikuláša sa odhaduje vybudovanie prvého kostola do roku 1212, ktorý však bol v roku 1706 zničený požiarom. Teodor Lubomírski dal následne v roku 1708 postaviť nový barokový Kostol sv. Bartolomeja. Ten je pokladaný za druhého predchodcu súčasného kostola. Zápisy z kanonickej vizitácie z roku 1792 hovoria, že ľuďom bol v tom čase kostol malý a v mizernom stave, a tak žiadali panovníka, aby im postavil nový kostol. Takto vznikol súčasný renesančný kostol, ktorý bol v roku 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Jeho vnútro sa pýši až deviatimi oltármi, pričom hlavný oltár je zasvätený patrónovi kostola. Ten obsahuje obraz sv. Bartolomeja, sochy sv. Ondreja, Floriána a tiež sochy sv. Ladislava a Imricha, ktoré sú polychrómovanou drevorezbou. Na oltári nájdete aj obraz korunovácie sv. Štefana s výjavom Panny Márie s dieťaťom a anjelom s kráľovskými a uhorskými atribútmi, svätostánok so sochami dvoch adorujúcich kľačiacich anjelov, obrazy – obeta Melchizedecha a obetovanie Izáka. Kostol je zasvätený sv. Bartolomejovi, apoštolovi, ktorý podstúpil mučenícku smrť. Keďže mu najprv zaživa stiahli kožu z tela a až potom bol sťatý, stal sa patrónom všetkých tých, ktorí pracujú s kožou – garbiarov, krajčírov, mäsiarov, pekárov, sedlárov. Interiér kostola zahŕňa aj množstvo iných výjavov z kresťanského učenia.
 

Aktuálne články