Kostol sv. Ondreja apoštola v Chmeľnici

Chmelnica veža

História kostola siaha do roku 1739. Staviteľom bol farár Anton Zechowský realizujúci práce na vlastné náklady. Kostol však dokončil až jeho nástupca farár Johann Jakob Bartsch, ktorý mu zmenil architektúru. V roku 1792 boli vo veži umiestnené dva zvony, no počas I. svetovej vojny bol jeden z nich použitý na výrobu munície. Postupom času sa kostol prerábal a zväčšoval – pribudla kaplnka Božieho milosrdenstva a o niekoľko ďalších rokov sa kostolu urobila prístavba dotvárajúca jeho súčasnú podobu. 

Finálna podoba kostola však mala byť iná. Mal mať o jednu vežu viac, ktorú ale nemohli postaviť z dôvodu nedostatku dreva, pretože ho členovia urbariátu nedovolili vyťažiť. Interiér kostola, konkrétne hlavný oltár, bol v roku 1994 obohatený o dve obnovené sochy evanjelistov. V tom istom roku pribudol aj nový oltár ku cti Sedembolestnej Panne Márii v kaplnke Božieho hrobu.

V súčasnosti sa za najstaršiu pamiatku kostola pokladá baroková kamenná krstiteľnica s kužeľovou nohou, umiestnená na kamennom podstavci, pôvodom z roku 1735. Pôvodne však bola najstaršou pamiatkou gotická socha Madony približne z roku 1470, ktorú žiaľ v kostole už nenájdete. Momentálne sa nachádza v zbierkach Slovenského národného múzea v Martine, kde bola v roku 1939 predaná z finančných dôvodov.

Svätý Ondrej apoštol, ktorému je kostol zasvätený, je patrónom sedliakov, rybárov, obchodníkov s rybami, povrazníkov, mäsiarov, Škótska, Ruska, Grécka, Cypru, Rumunska, Patrasu, pomocník proti dne a iným chorobám.

Aktuálne články