Nové tajomstvá regiónu Spiš odkryté

IMG_7958
  1. marca 2019 bude verejnosti predstavená nová publikácia Spiš. K dejinám liehovarníctva a ovocinárstva. Slávnostný akt uvedenia do knižného sveta sa bude symbolicky odohrávať kde inde, ako na Spiši v niekdajšom kráľovskom meste Stará Ľubovňa priamo v Spišskej pálenici.

Publikácia uzrela svetlo sveta vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Združenia Spiš a nadácie Zachovanie dedičstva našich predkov.

Na prvej ceste k svojim čitateľom ju bude sprevádzať pani ministerka kultúry Ľubica Laššáková a bývalý štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pán Vladimír Palša.

Dejiny regiónov prechádzajú v súčasnosti obdobím značného rozmachu, ktorý prináša nové pohľady na mnohé dosiaľ nezodpovedané otázky našej histórie. Nikdy nekončiaci historický a archívny výskum prináša nové poznatky a často aj nové hodnotenia dejinných udalostí a javov, o ktoré sa jej tvorcovia chcú podeliť. Napriek tomu, že o Spiši bolo už popísané mnoho, stále je čo objavovať. Po takmer troch rokoch sa neziskovej organizácii Spolužitie zrodené z minulosti zo Starej Ľubovne podarilo vydať publikáciu, ktorá obohacuje poznatky o minulosti Spiša, o špecifické témy ovocinárstva a liehovarníctva a prezentuje ich v historickom kontexte, aby čitatelia lepšie porozumeli širším súvislostiam, ktoré zostávajú mnohokrát nezodpovedané.

Autorom knihy, renomovanému  historikovi Miroslavovi Števíkovi pôsobiacemu v Múzeu Spiš v Spišskej Novej Vsi a Miroslave Sanigovej sa podarilo získať a zosumarizovať množstvo archívnych materiálov, zaujímavých faktov a informácií, z ktorých viaceré sú nielen širokej verejnosti, ale aj odborníkom  neznáme a budú sa môcť s nimi stretnúť po prvýkrát.

Publikácia vychádza vo svojom prvom vydaní v počte 1500 kusov. Na 275 stranách približuje čitateľom štyri témy z oblasti ovocinárstva a liehovarníctva na Spiši. Prvou z nich je základný prehľad o administratívnom vývoji regiónu s dôrazom na obdobie stredoveku. Druhá kapitola sa z historicko-vlastivedného hľadiska výberovo venuje len sídlam severnej časti horného Spiša a je zameraná najmä na predstavenie najvýznamnejších kráľovských miest ako aj významnejších obcí regiónu. Tretia kapitola obsahuje základný prehľad poznatkov o ovocinárstve v regióne. Je zameraná na pestovanie ovocia a zakladanie ovocných sadov na severnom Spiši od najstaršieho obdobia až po súčasnosť. Záhradkárska a ovocinárska činnosť neboli v minulosti predmetom hlbšieho záujmu kronikárov a historikov. Mohlo by sa zdať, že z dôvodu najmä klimatických podmienok tu neexistovala ovocinárska tradícia. Opak je však pravdou. Hospodárske aktivity Spišiakov mali v minulosti širokú rezonanciu ďaleko za hranicami ich župy. Jednou z nich bolo práve aj ovocinárstva a liehovarníctvo. Posledná kapitola mapuje jeho vývin so zameraním na sídla severnej časti horného Spiša.

Aktuálne články