Podujatie Slávnosť jari v Nestville parku už prvú májovú nedeľu

32073143_1890284114323438_4899222383698640896_o

Nezisková organizácia Spolužitie zrodené z minulosti organizuje už 7. ročník folklórneho podujatia pod názvom Slávnosť jari, ktoré sa bude niesť v duchu folklóru a tradícií Spiša. Výnimočné podujatie, ktoré má podporiť naše obrovské kultúrne bohatstvo, sa bude konať v Nestville Parku v obci Hniezdne.

Prvá májová nedeľa, 5. mája 2019, bude patriť folklóru a našim tradíciám. Už po siedmykrát totiž nezisková organizácia Spolužitie zrodené z minulosti usporiada v Nestville Parku v obci Hniezdne folklórne podujatie pod názvom Slávnosť jari. Cieľom podujatia je priblížiť a ukázať mladej generácií jedinečnosť a autentickosť ľudového umenia, ktoré nám naši predkovia odovzdávajú z generácie na generáciu. Keďže sa s týmto podujatím spája aj
oficiálne otvorenie turistickej sezóny na severnom Spiši, súčasťou bude stavanie „mája“, ako symbolu jari a prebúdzajúcej sa prírody.

Na festivalovom pódiu vystúpi hudobno-zábavná kapela Ščamba, ako aj miestne folklórne súbory. Počas celého podujatia si obce Hniezdne, Čirč, Ďurková, Forbasy, Haligovce, Jakubany, Lacková, Litmanová, Jarabina, Kamienka, Kolačkov, Kyjov, Nižné Ružbachy, Plaveč, Pusté Pole, Vislanka, Vyšné Ružbachy a mestá Stará Ľubovňa a Podolínec zmerajú sily vo varení tradičných jedál. Obec/mesto s najvyšším počtom bodov získa titul „Nositeľ tradícií“, pričom prvé tri miesta budú odmenené finančným poukazom v hodnote 1500 €, 1000 € a 500 € na revitalizáciu obce/mesta.

Počas tohto podujatia sa bude rovnako pokračovať aj v tradícií organizovania Furmanských pretekov v Nestville Parku na celoslovenskej úrovni v spolupráci s Asociáciou furmanov Slovenska. Súťaženie furmanov sa už tradične postará o dokonalý zážitok. Zúčastnia sa ich najsilnejšie ťažné kone Slovenska. Ich úlohou bude ukázať furmanskú „drinu“ a kone aj inak, ako iba pri jazdení. Návštevníci tak budú môcť obdivovať rýchlosť, obratnosť, presnosť
a poslušnosť i okamžité reakcie koní v niekoľkých súťažných disciplínach. Víťazné kone a ich furmani budú vecne aj finančne odmenení.

V priestoroch Nestville Parku bude prebiehať Tradičný trh, ktorého cieľom je predovšetkým propagácia a podpora regionálnych výrobcov potravinárskych špecialít. Návštevníci budú môcť ochutnať a zakúpiť najkvalitnejšie, najvoňavejšie a najčerstvejšie výrobky od domáceho pečiva, cez mäsové, mliečne, syrové či včelie výrobky až ku grilovaným pstruhom. Podujatie je každoročne spestrené zaujímavým detským programom v spolupráci s ovocnými šťavami Fruxi Fresh. Bohatým programom vhodným pre všetky príjmové kategórie obyvateľstva sa nezisková organizácia Spolužitie zrodené z minulosti snaží o spojenie tradícií a folklóru na jednej strane, so súčasnou modernou dobou na druhej strane. Nenechajte si ujsť túto nezabudnuteľnú atmosféru a prežite príjemný deň 5. mája v Nestville Parku!

Aktuálne články