Príbeh o jasličkách

44fe9aaaa4699c7d33d314628c13cff6

Vianoce sa už stovky rokov spájajú s krásnym príbehom o narodení Ježiša Krista v meste Betlehem. Práve betlehemské jasličky sú umeleckým vyobrazením Svätej rodiny pri narodení Ježiška.                   

V Betleheme, čo v preklade znamená „dom chleba“, je narodený Ježiško uložený v  kŕmidle pre zvieratá. Toto vyobrazenie symbolizuje obživu, a teda náš každodenný chlieb. Panna Mária a svätý Jozef Ježiška opatrujú, pastieri a Traja králi mu prinášajú dary. Táto scéna býva doplnená zvieratami      a anjelmi.

Jaskyňa v Greccio, zdroj:web
Jassličky v Greccio, zdroj: web

Pre vznik tejto tradície jasiel má význam udalosť z roku 1223. Taliansky šľachtic Giovanni di Velita pozval Františka z Assisi, aby strávil Vianoce na jeho panstve. Budúci svätec si vtedy želal vidieť ako práve narodený Ježiško leží v chlieve, na sene v jasličkách a rozhodol sa, že tento výjav zobrazí. Pre vyobrazenie si vybral jaskynku na vrchu kopca pri dedinke Greccio. Jaskynku upravil ako kaplnku a usporiadal v nej výjav narodenia Pána. Na toto miesto pozval v noci 24. decembra dedinčanov zo širokého okolia. O polnoci sa rozozneli zvony a kopec sa rozžiaril mnohými svetlami z pochodní prichádzajúcich ľudí. V jaskyni boli jasle, oslík a teliatko. Tu slúžil kňaz omšu a František čítal úryvky z Lukášovho evanjelia. Podľa tradície bola táto udalosť prvým „betlehemom“ a zároveň sa tu po prvý krát slúžila polnočná omša.

Betlehem pri kostole sv. Mikuláša
Betlehem pri Chráme Matky ustavičnej pomoci

Takéto jasličky bývajú vyrobené z rôznych materiálov: z dreva, keramiky, papiera, ale i piesku, snehu, či ľadu. Na rôznych miestach sa udomácnila tradícia živých betlehemov, ktorých postavy a zvieratá sú autentické. Špecifickými ostávajú aj hrané scénky, či už v kostoloch, školách i škôlkach.

V Starej Ľubovni môžete vidieť Betlehem v životnej veľkosti  pri Chráme Matky ustavičnej pomoci, alebo Betlehem vyrobený z dreva miestnym majstrom Kamilom Frankom pri kostole sv. Mikuláša.

Aktuálne články