Prírodné a kultúrne bohatstvo Prešovského kraja prilákalo v I. polroku opäť viac turistov

Turistika.-Zdroj-KOCR-Severovýchod-Slovenska-Jano-Štovka

Prešovský kraj sa znova teší nárastu návštevnosti. V prvom polroku 2019 zavítalo do kraja 481 477 návštevníkov ubytovacích zariadení, čo predstavuje medziročný nárast o 10 %. Rovnaké priaznivé štatistiky vedie kraj aj v počte prenocovaní, medziročne ide o rast 9,8 %.  Kraj si zároveň udržal prvenstvo v počte prenocovaní domácich návštevníkov, kde tvorí  najvyšší, až 21,9% podiel v rámci celej SR.

V porovnaní s 1. polrokom 2018 sa zvýšil počet návštevníkov v kraji o 43 839 na 481 477 turistov, čo predstavuje medziročný nárast o 10 %. V kraji bolo počas prvého polroka zaznamenaných 1 440 259 prenocovaní,  medziročne ide o nárast o 9,8 %. Návštevníci ostávajú v kraji priemerne tri noci.

Prešovský kraj je dlhodobo tretím najnavštevovanejším krajom SR. V počte prenocovaní všetkých návštevníkov si však tento rok polepšil o jednu priečku a za Žilinským krajom sa umiestnil na druhom mieste (3. Bratislavský kraj). Mimoriadne obľúbený je pre Slovákov. V počte prenocovaní domácich návštevníkov dosahuje  najvyšší až 21,9-percentný podiel v rámci celej SR.

Z hľadiska zahraničných návštevníkov ide o 12% podiel v rámci SR. V Prešovskom kraji sa v prvom polroku 2019 ubytovalo 130 279 cudzincov, ktorí tu strávili 366 141 nocí. V porovnaní s r. 2018 ide o takmer 8% nárast.

Top navštevovanou lokalitou kraja je okres Poprad s Vysokými Tatrami, kde zavítalo približne 320 tisíc návštevníkov ubytovacích zariadení. Počet prenocovaní sa v tejto oblasti priblížil k jednému miliónu. OOCR Región Vysoké Tatry zaznamenala dvojciferný nárast počtu ubytovaných návštevníkov. U domácich + 9,24%, u zahraničných +8,59%.

Pozitívnej štatistike prospeli aj kampane KOCR Severovýchod Slovenska, ktorá sa dlhodobo prispieva k rozvoju turizmu a cestovného ruchu v celom Prešovskom kraji. Hlavným projektom je i tento rok letná cestovateľská súťaž LEGENDARIUM, ktorá prebieha ešte do 15. septembra. „Ide už o štvrtý ročník kampane, ktorá sa každoročne teší čoraz väčšej obľube najmä u detí. Často sa však stretávame s tým, že projekt nadchýna všetkých členov rodiny. Prostredníctvom súťaže môžu deti preskúmať celý región severovýchodného Slovenska od jeho kraja na Dukle až po oblasť Vysokých Tatier či Polonín. Vytipovaných je viac ako 50 turistických zaujímavostí, kde môžu návštevníci nazbierať 40 nálepiek hrdinov a nalepiť ich do originálneho komiksu,“ priblížil viac zámer projektu výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Okrem projektu Legendarium prispeli k zvýšeniu návštevnosti aj ďalšie aktivity, ako napr. Turistické noviny Prešovského kraja, fotografická súťaž Choď a foť 2019 a rôzne podujatia, ktoré KOCR spoluorganizovala v jednotlivých regiónoch.

Jedným z kľúčových podujatí v prvom polroku boli MS v ľadovom hokeji 2019, ktoré sa konali v Košiciach a Bratislave. KOCR Severovýchod Slovenska pripravila pre toto podujatie propagačné materiály. „Tlačené brožúry s výberom TOP tipov na výlety v Prešovskom kraji boli distribuované v ubytovacích zariadeniach, ako i na letisku v Košiciach. Aj týmto nástrojom sme chceli podnietiť zahraničných turistov vydať sa objavovať jedinečnosti severovýchodu Slovenska,“  doplnil Janoško.

KOCR Severovýchod Slovenska pokračuje v ďalších aktivitách, ktoré by mali prispieť k vyššej návštevnosti Prešovského kraja. Jednou z nich je aj cezhraničný projekt Karpatské dobrodružstvá, v rámci ktorého sa vytvoria tri nové produkty cestovného ruchu. Ide o dve poznávacie viacdňové turistické trasy na Slovensku s presahom do Poľska a jednu poľskú trasu s presahom na Slovensko.

*Zdroj údajov: Štatistický úrad SR

 

 

Aktuálne články