Projekt Stolpersteine oživí spomienky na Židov v Starej Ľubovni

Deportácia Židov zo Starej Ľubovne

V období pred druhou svetovou vojnou žila v Starej Ľubovni početná komunita Židov. Udalosti, ktoré so sebou vojna priniesla, spôsobili jej zánik v bývalom slobodnom kráľovskom meste. Spomienka na nich sa pomaly vytráca, čo má ale zvrátiť nemecký projekt Stolpersteine, realizovaný v mnohých európskych mestách, kde obete holokaustu žili, vrátane Starej Ľubovne.

Židovská náboženská obec vznikla v Starej Ľubovni v polovici 19. storočia. Mala viac ako 200 členov a vlastný rabinát, kde patrili aj Židia z 8 okolitých obcí, a tiež vlastnú synagógu na Levočskej ulici. Vykonávali rôzne povolania ako lekár, lekárnik, viacerí boli remeselníkmi, právnikmi, zubármi, miestnymi úradníkmi, autodopravcami a podnikali tiež vo finančníctve. Ich pokojný život podstatne zmenil Židovský kódex prijatý v roku 1941, ktorý do veľkej miery prevzal mnohé antisemitské normy, postupne prijímané už od roku 1940. Tie vo svojom obsahu vychádzali z nemeckých Norimberských zákonov na riešenie tzv. židovskej otázky. Arizácia majetku a deportácia do koncentračných táborov spôsobili úplný zánik ľubovnianskej židovskej obce. V roku 1942 bolo v okrese Stará Ľubovňa transportovaných do zberného tábora v Poprade a neskôr do vyhladzovacieho tábora v Lublinskej oblasti alebo do Osvienčimu 643 z celkového počtu 732 Židov, pričom takmer všetci boli krátko po príchode usmrtení.

Foto: Mesto Stará Ľubovňa

O živote a tragických príbehoch Židov nielen v Starej Ľubovni, ale aj v regióne severného Spiša a Pienin vie verejnosť len málo. S cieľom zvýšiť povedomie ľudí v bývalom slobodnom kráľovskom meste o tejto významnej skupine ľubovnianskej spoločnosti, prišlo Občianske združenie UM UM, o. z. v spolupráci so slovenskou organizáciou Antikomplex.sk a nemeckými partnermi, s návrhom realizovať nemecký projekt Stolpersteine. Ten prináša ucelený koncept osadzovania zlatých (mosadzných) kamenných kociek, s rozmermi 10 x 10 cm, osadených po celej Európe na miestach, kde obete holokaustu žili. Cieľom projektu je bojovať proti xenofóbii a rasovej nenávisti. V rámci Starej Ľubovne budú dva takéto kamene osadené práve na Námestí sv. Mikuláša, a to nie náhodou. Venované budú významnej rodine Blayerovcov, ktorí boli v medzivojnovom období vlastníkmi Provinčného domu, bývalého sídla Okresného úradu a v súčasnosti mestskej galérie. Patrila im tiež kníhtlačiareň na rohu námestia, nachádzajúca sa na prízemí bývalého hotela Dukla. Tá podliehala arizácii už v roku 1940. Osadené pamätné kocky budú venované menovite Anne Blayerovej a jej synovi Elemerovi Blayerovi, ktorí zomreli v koncentračnom tábore.

K samotnému osádzaniu kociek dôjde už tento piatok, 5. marca 2021 o 11.00 h pri príležitosti natáčania dokumentu o židovskej menšine na Slovensku televíziou RTVS. Celé podujatie sa vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie uskutoční bez prítomnosti verejnosti, sprostredkuje ho však Ľubovnianska televízia. Symbolicky vystúpi kapela Mojše Band s tradičnou židovskou hudbou pre pietny akt a so židovskou skladbou z pochádzajúcou z tohto regiónu. „Počas akcie pripravujeme uviesť do života Starej Ľubovne i leták z dielne organizácie UM UM so zvukovou mapou, kde sú autorské hudobné kompozície s audiokomentárom k šiestim miestam v Starej Ľubovni, ktoré súvisia s históriou Židov a sú spojené do zvukovej prechádzky tzv. audiowalk. Spomínané hudobné kompozície a audiokomentáre boli vytvorené lokálnymi i medzinárodnými umelcami na festivale UM UM 2018. Text o histórií Židov v Starej Ľubovni pripravila historička Monika Pavelčíková, pričom pôjde pravdepodobne o najdlhší text, ktorý sa kedy v Ľubovni k miestnym Židom zverejnil alebo vydal,“ informuje Marika Smreková, stojaca na čele Občianskeho združenia UM UM, o. z..

Foto: Archív Ľubovnianskeho múzea

Objavujme históriu Starej Ľubovne i regiónu a nezabúdajme na tragické udalosti spojené s prenasledovaním Židov. Je to dôležitý odkaz minulosti, ktorý nám pomôže v boji proti extrémizmu i rasovej neznášanlivosti v súčasnosti.


Zdroje: Libenow, Liblaw, Lubowla, Alt Lublau, Ólubló… Stará Ľubovňa (Monografia mesta), 2020

             Stará Ľubovňa, región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša, 2018


Aktuálne články

X