Slovensko sa stáva obľúbenou destináciou. Turistov chodí stále viac.

navstevnici

Bratislava / Stará Ľubovňa (1. júl 2016) – Počet návštevníkov našej krajiny stále rastie. Za prvé štyri mesiace tohto roka sme u nás privítali už takmer 1,4 milióna dovolenkárov. Dominovali domáci turisti (866 tis., + 23 %), zo zahraničia prišlo 520 tisíc hostí (+ 24 %).

Ku koncu apríla sa počet prenocovaní zvýšil na štyri milióny (+ 21,5 %). Priemerný pobyt na Slovensku tak v priemere trval tri noci. „Od 1. júla sa začína predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ.
K zvýšeniu záujmu o Slovensko, v podobe rastu počtu návštevníkov, určite prispela aj publicita, spojená s európskym predsedníctvom. O našu krajinu prejavujú záujem nielen lídri EÚ a jednotlivých krajín, ale aj ich obyvatelia. Je na sektore cestovného ruchu, aby práve teraz ukázal výnimočnosť Slovenska a zároveň prezentoval kvalitné služby pre návštevníkov našej krajiny“ konštatuje generálny riaditeľ SACR Igor Donoval.

dovolenka_GIS_SK

 

Rastú okolité krajiny aj vzdialené trhy
Najviac návštevníkov prišlo z Českej republiky, Poľska a z Nemecka. Narástli aj počty návštevníkov zo Škandinávie, Pobaltských krajín, Holandska, Španielska, USA, Číny, Indie, Izraela, Japonska a z Južnej Kórey. Najvýraznejšie pribudli hostia z Českej republiky (+ 29 615), Poľska (+ 9 590), Maďarska (+ 8 067), Nemecka (+ 6 949) a z Rakúska (+ 4 163). „Údaje naznačujú, že rok 2016 by mal byť pre slovenský cestovný ruch rekordný. Predbežne sa potvrdzujú naše odhady o dosiahnutí 10-percentného medziročného rastu návštevnosti“, hovorí Igor Donoval.

sk_sacr

 

Od júla s novým logom
Slovenská agentúra pre cestovný ruch zavádza novú značku Slovenska v zmysle jednotnej prezentácie krajiny. „Táto značka prezentuje Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu s úctou k jej tradíciám a kultúrnym hodnotám. SACR využíva zvýšený záujem o Slovensko spojený s predsedníctvom v Rade EÚ a implementuje nový brand krajiny pre cestovný ruch do svojej komunikačnej stratégie už v predstihu od 1. júla 2016,“ vysvetľuje rozhodnutie generálny riaditeľ SACR Igor Donoval. Na Slovensku sa komunikácia SACR spája so sloganom Dovolenka na Slovensku – Dobrý nápad, v zahraničí sa používa anglická verzia Travel in Slovakia – Good Idea.

S novým logom sa stretávajú už aj používatelia portálu www.slovakia.travel, ktorý zaznamenal od januára do konca júna už 1,5 milióna návštevníkov. Predstavuje to medziročný nárast o 72 %.

 

TOP 10 krajín podľa počtu návštevníkov za január až apríl 2016
Krajina Počet návštevníkov Medziročný nárast (%)
Česká republika 146 054 + 25,4
Poľsko 62 994 + 18,3
Nemecko 46 223 + 17,7
Maďarsko 28 049 + 40,4
Rakúsko 23 491 + 21,5
Ukrajina 19 623 + 2,4
Veľká Británia 19 084 + 26,5
Taliansko 18 331 + 20,2
Rusko 11 273 + 22,4
Francúzsko 10 883 + 22,8

Zdroj: SACR

Aktuálne články