Spomienky na poľsko-slovenské kuriérske chodníčky – vychodené hrdinami ľudskosti

_DSC3117 copy

Po stopách ľudskosti

V období rokov 1939 až 1944 v pohraničí severného Spiša prebiehala vzájomná spolupráca medzi poľskou kuriérskou službou a slovenskými ilegálnymi prevádzačmi.

Dnes rovnaké trasy v pohraničí s Poľskom slúžia ako chodníčky pre turistov.

Udalosti druhej svetovej vojny mali obrovský dopad na celý svet. Mimoriadne náročné obdobie zažívali predovšetkým ľudia, ktorí boli tvrdo prenasledovaní pre vierovyznanie, národnosť alebo patrili k národnostným menšinám. Utekať pred vojnou, zažívať jej hrôzy v podobe prenasledovania, deportovania a väznenia ľudí by nemal zažiť nikto.

Náročné to bolo aj pre tých ľudí, ktorí boli svedkami toho všetkého a museli sa bezmocne prizerať. Nezľakli sa, pretože poznali hodnotu ľudskosti. Našli spôsob a cestičky, ako pomôcť tým, ktorí utekali, aby si zachránili životy. Riskovali vlastné životy, aby pomohli druhým. Aj preto dnes tieto trasy nazývame slovensko-poľské kuriérske chodníčky.

V ťažkom období vojny znamenali nádej na prežitie.

Práve členitý terén bol aj počas druhej svetovej vojny vyhľadávaným pre ľudí, ktorí nemohli legálne prekračovať hranice.

Zabudnutá história pohraničia

Kuriéri pôsobiaci v hraničnom pásme boli napojení na trasu, ktorá viedla z Noweho Sączu cez Piwnicznu a Szczawnicu do Starej Ľubovne.

Slovenskú ilegálnu skupinu viedol Robert Pavlovský, majiteľ krčmy na Mýte. V spolupráci s ďalšími obyvateľmi Starej Ľubovne poskytovali utečencom nielen úkryt, ale aj oblečenie, stravu a často im dali aj peniaze na cestu. Poľským Židom poskytli falošné doklady alebo ich ďalej presunuli za hranice do bezpečia.

Veľkú úlohu zohrala aj skupina taxikárov, ktorá odvážala poľských obyvateľov až k hraniciam Maďarska. Nástupom partizánskych hnutí kuriérska služba postupne zanikla.

Okrem turistických trás aj oddychové miesta

Trasa má osloviť hlavne staršie vekové ročníky, vrátane tých, ktorí sa nebránia športovaniu a turistike, ako je napríklad nordic walking – rýchla chôdza so špeciálnymi palicami. Trasy sú tomuto športu prispôsobené.

Cieľom projektu bolo vytvorenie nového produktu cestovného ruchu prostredníctvom zapojenia seniorov a ich spomienok na problematické obdobie hlavne v období 2. svetovej vojny, kedy Slováci a Poliaci pre vzájomnú pomoc využívali aj „nelegálne chodníčky“ (úteky prenasledovaných osôb hlavne židovského pôvodu, prechod partizánov cez hranice a pod.).

Rozšírené spôsoby turistiky dávajú príležitosť dostať do krásneho prostredia aj túto vekovú skupinu. Práve tento projekt podnietil aj dobudovanie pódia na Námestí generála Štefánika, ktorý dáva možnosť stretávania sa poľských a slovenských seniorov na rôznych kultúrnych podujatiach.

Vďaka projektu „Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky“ boli v oblasti Severný Spiš-Pieniny vyznačené tri turistické trasy. V celkovej dĺžke 38 kilometrov sú vybudované oddychové miesta s lavičkami a tabuľami s informáciami o histórii slovensko-poľských kuriérov.

 

  1. trasa: Stará Ľubovňa – Ľubovniansky hrad – Oslí vrch – Doštenské sedlo – popod Vysoký grúň – Mníšek nad Popradom
  2. trasa: Oslí vrch – sedlo Vabec – Medvedelica – Chaty – Eliášovka
  3. trasa: Doštenské sedlo – Hraničné – Chaty

 

Projekt realizovalo mesto Stará Ľubovňa v spolupráci s poľským partnerom Miejsko Gminny Ośrodek Kultury so sídlom v Piwnicznej-Zdróju z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Aktuálne články

X