Významné ocenenie pre Starú Ľubovňu

02-sv.anton paduansky-po reÁtaurovan°
Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s vydavateľmi časopisu: Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelili po tridsiaty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti kultúrneho dedičstva za rok 2020. Ocenenia boli odovzdané 8.9.2021 na Bratislavskom hrade.
 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša získala ocenenie v kategórii reštaurovanie, za reštaurovanie barokových nástenných malieb z roku 1732 v bočnej kaplnke rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.

Cenu prevzal dekan-farár v Starej Ľubovni Pavol Lacko spolu s realizátormi prác, reštaurátormi Petrom Koreňom a Jurajom Gregorekom.

Článok publikovaný v časopise Pamiatky a múzeá 3/2021

Aktuálne články