Cyrilometodské slávnosti v duchu tradícií a rusínskych piesní

Solúnski bratia Cyril a Metod patria po stáročia k významným postavám našich dejín a kultúry. Na územie Veľkej Moravy prišli pred viac ako 1150 rokmi šíriť písmo, kresťanstvo a vzdelanie. V regióne severného Spiša a Pienin na nich spomínajú už od roku 1991 výnimočnými Cyrilometodskými slávnosťami.   Sviatok svätého Cyrila a Metoda sa pod majestátnym Ľubovnianskym hradom, pochádzajúcim z trinásteho […]