Nový orientačný systém v podhradí hradu Ľubovňa

Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny spolu so subjektami pôsobiacimi v okolí hradu Ľubovňa v týchto dňoch inštaluje nové prvky orientačného systému na zabezpečenie reklamy a propagácie subjektov cestovného ruchu v podhradí hradu Ľubovňa.  Dominantou Starej Ľubovne je bezpochyby hrad Ľubovňa, ktorý v roku 2019 navštívilo vyše 200 tisíc návštevníkov. Okrem hradu a skanzenu v Starej Ľubovni sa cestovný ruch v tejto lokalite […]