Nový orientačný systém v podhradí hradu Ľubovňa

vizualizácia

Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny spolu so subjektami pôsobiacimi v okolí hradu Ľubovňa v týchto dňoch inštaluje nové prvky orientačného systému 
na zabezpečenie reklamy a propagácie subjektov cestovného ruchu v podhradí hradu Ľubovňa. 

Dominantou Starej Ľubovne je bezpochyby hrad Ľubovňa, ktorý v roku 2019 navštívilo vyše 200 tisíc návštevníkov. Okrem hradu a skanzenu v Starej Ľubovni sa cestovný ruch v tejto lokalite za posledné obdobie rozrastá. Medzi turisticky zaujímavé lokality patrí aj Stredoveký tábor pod hradom Ľubovňa či Vojenská expozícia Michala Strenka. Návštevníci hradného kopca sa majú možnosť občerstviť v Chalúpke alebo v Reštaurácii u Grófky Isabelly. Počas letnej turistickej sezóny prevádzkuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny v podhradí malý informačný bod pre turistov, kde ponúka informácie pre turistov o regióne Spiša a Pienin. 

V priebehu roka 2019 bola vypracovaná štúdia rozmiestnenia jednotlivých informačných tabúľ a smerovníkov. Všetky subjekty pôsobiace v tejto oblasti dostali k pripomienkovaniu grafický návrh a po jeho schválení a výrobe sa v týchto dňoch začalo s jeho inštaláciou. Celkovo ide o 17 samostatne stojacich označovacích tabúľ, 3 tabule s mapami a 1 informačnú tabuľu umiestnenú v blízkosti križovatky s hlavnou cestou v meste Stará Ľubovňa. Náklady na tvorbu nového orientačného systému sú 15 000 eur. 

Cieľom nových prvkov orientačného systému je zjednotenie informačných prvkov v okolí hradu Ľubovňa, jeho obnova a prispôsobenie aktuálnemu stavu ponúkaných služieb. Pozitívum je najmä pre turistov, ktorým ponúkneme jednoduchý a zreteľný systém na orientovanie sa na turisticky najzaujímavejšom mieste v regióne. 

vizualizácia značenia
informačný systém pod hradom Ľubovňa

Aktuálne články

X