Komplexná vonkajšia rekonštrukcia Kostola sv. Mikuláša je vo finálnej fáze

Najvýznamnejšia dominanta historického námestia mesta Stará Ľubovňa mení svoju podobu. Vonkajšia rekonštrukcia kostola, ktorá v týchto dňoch vrcholí, prispeje k obnove a zachovaniu jeho historicko-kultúrneho a spoločenského významu.  Dominantou mesta Stará Ľubovňa je rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša, ktorý pochádza z obdobia okolo roku 1280. V rámci historického námestia predstavuje jednu z najkrajších národných kultúrnych pamiatok. Podľa farskej kroniky v roku 1112 […]