Príbeh Gašpareka – II. časť

Leonóra Gašpareková, žena Michala Gašpareka, svojho muža nikdy nemala rada. Obaja pochádzali z Levoče. Michal mal len jedného brata – dvojča, Pavla. Boli takmer navlas podobní, ale povahou úplne odlišní. Michal bol tvrdý, výbojný, posadnutý po bohatstve, zatiaľ čo Pavel mäkký, rojčivý, jemný. Z detského priateľstva Leonóry a Pavla sa vyvinula láska. Leonóra však padla do oka aj  […]