Príbeh Gašpareka – III. časť

          Juraj Mrkva sa práve na návšteve u majstra Jakuba Macka rozhodol zaviesť novú módu čižiem, keď sa mu majster pochválil s kvitanciou. V nej sa Michal Gašparek priznáva, že si požičiava 200 zlatých od majstra, že majster bude o tejto pôžičke mlčať a záruku na pôžičku po smrti Gašpareka preberie […]