Pripravte sa na objavovanie krás severného Spiša a Pienin

Prijaté protiepidemiologické opatrenia v minulom roku eliminovali konanie podujatí, ovplyvnili chod kultúrnych inštitúcií a gastronomických či ubytovacích zariadení. Keďže sa situácia nezlepšuje ani v roku 2021, realizovať aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu bude v nasledujúcom období veľkou výzvou. Vývoj epidemiologickej situácie súvisiacej s COVID–19 nepriaznivo vplýval na turistickú sezónu v regióne severného Spiša a Pienin predovšetkým v priebehu mesiacov máj […]