Pripravte sa na objavovanie krás severného Spiša a Pienin

DSC_1689-2-Pano

Prijaté protiepidemiologické opatrenia v minulom roku eliminovali konanie podujatí, ovplyvnili chod kultúrnych inštitúcií a gastronomických či ubytovacích zariadení. Keďže sa situácia nezlepšuje ani v roku 2021, realizovať aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu bude v nasledujúcom období veľkou výzvou.

Vývoj epidemiologickej situácie súvisiacej s COVID–19 nepriaznivo vplýval na turistickú sezónu v regióne severného Spiša a Pienin predovšetkým v priebehu mesiacov máj až jún, kedy napríklad v Stredovekom tábore a Dome ľubovnianskeho mešťana došlo až k 90 % poklesu návštevníkov. Obmedzené boli totiž školské či rôzne skupinové výlety. Letné mesiace napokon priniesli zlepšenie. Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka sú z dávnej histórie známe liečivou silou minerálneho prameňa. Zaznamenali síce pomalší a dlhší rozbeh letnej sezóny, no samotné prázdninové obdobie, bolo čo sa týka počtu hostí absolvujúcich kúpeľnú liečbu úspešné. Vyťažená takmer na maximum bola aj Chata Pieniny s priemernou dennou návštevnosťou 1 500 – 2 000 ľudí. Hrad Ľubovňa, ktorý predstavuje v posledných rokoch jeden z najnavštevovanejších hradov, zaznamenal v júli 2020 o 33 % vyššiu návštevnosť v porovnaní s rokom 2019. Rovnaký nárast návštevnosti po slabšom začiatku sezóny evidoval aj Nestville Park. Okrem výrazného nárastu počtu slovenských návštevníkov, ktorí dali prednosť dovolenke doma, prichádzali početné skupiny z Českej republiky i Poľska.

Vzhľadom na súčasný nepriaznivý vývoj v posledných mesiacoch možno očakávať, že tohtoročná turistická sezóna bude opäť iná, pravdepodobne stále obmedzená mnohými protiepidemiologickými opatreniami. Otvorenie divadiel, konanie športových akcií, koncertov i iných spoločenských a kultúrnych podujatí, je otázne, a tak je potrebné uvažovať o tom, ako ďalej rozvíjať cestovný ruch v rámci dostupných možností. Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny preto tento rok zameria svoje aktivity predovšetkým na rekonštrukciu turistickej infraštruktúry. „V roku 2021 plánujeme obnoviť turistické informačné značenie v rôznych častiach regiónu, bude sa realizovať údržba cyklotrás a prebiehať budú aktivity zamerané na vytvorenie pamätného Domu Goraľa. Plánujeme tiež uskutočniť workshop a následne sprostredkovať vypracovanie štúdie zameranej na oživenie centrálnej zóny – historického centra Starej Ľubovne, ale aj vyhotoviť nové fotografie a videá atraktivít regiónu,“ informuje Jakub Ondrej, výkonný riaditeľ OOCR Severný Spiš – Pieniny. Ďalej dodáva, že k pripravovaným aktivitám patrí aj vydanie spoločenskej hry „Objav severný Spiš – Pieniny“ a ilustrovaného sprievodcu Ľubovnianskeho múzea a významných pamiatok regiónu v anglickej i ruskej jazykovej mutácii. „S cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o kultúrnom, prírodnom, historickom a sakrálnom bohatstve a motivovať ľudí k návšteve severného Spiša a Pienin, pripravujeme aj nové propagačné videá, ktoré budú zverejnené spolu s ďalšími interaktivitami na webovom sídle organizácie i sociálnych sieťach. Onedlho tiež spustíme billboardovú kampaň v rôznych častiach Slovenska,“  uzatvára Jakub Ondrej.

Zmierniť dopady koronakrízy sa dá v súčasnosti len aktívnou prípravou na obdobie, kedy nebude cestovanie a možnosti ako tráviť voľný čas obmedzené opatreniami. Uvažujme a plánujme budúce výlety do prírody, návštevy historických i kultúrnych pamiatok na Slovensku a hlavne dodržiavajme súčasné nariadenia, aby sme si čím skôr mohli užívať krásy regiónu severného Spiša a Pienin.

Aktuálne články