Tradície a zvyky Veľkej noci

Veľká noc je spojená s mnohými zvykmi a tradíciami. Toto obdobie bolo dôležitým medzníkom začiatku hospodárskeho roka, preto ich ľudia prísne dodržiavali. Mnohé z obyčajov spojených s príchodom jari bolo prijatých aj do kresťanstva. Samotným veľkonočným sviatkom predchádza 40-dňové pôstne obdobie, ktoré predstavuje prípravu na plné duchovné prežitie Veľkonočného trojdnia. Posledná pôstna nedeľa nazývaná ako […]