Osobnosť z dávnej histórie Zamaguria – Peter Aksamit

Bitka pri Lipanoch, 30. 5. 1434      Ako dobre poznáme históriu a osobnosti, ktoré sú nám viac neznáme ako známe? Osobnosti, ktoré svojím životom a ideami zmenili nielen životy vtedajších ľudí, ale aj krajinu, na ktorú mali vtedy dosah.      Oblasť severného Spiša a Pienin bola v minulosti pozmenená príchodom bratríckeho hnutia. Tvorili ho bývali bojovníci husitov. […]