Osobnosť z dávnej histórie Zamaguria – Peter Aksamit

Petr-Aksamit
Bitka pri Lipanoch, 30. 5. 1434

     Ako dobre poznáme históriu a osobnosti, ktoré sú nám viac neznáme ako známe? Osobnosti, ktoré svojím životom a ideami zmenili nielen životy vtedajších ľudí, ale aj krajinu, na ktorú mali vtedy dosah.

 

     Oblasť severného Spiša a Pienin bola v minulosti pozmenená príchodom bratríckeho hnutia. Tvorili ho bývali bojovníci husitov. Husitské vojská utrpeli porážku v bitke pri Lipanoch (ČR) 30. mája 1434. Tí, čo prežili, zostali bez zamestnania. Roľníci privyknutí bojovať.

Bratríci

     „Bratríci“ boli samostatne pôsobiace žoldnierske oddiely.  Boli ochotní bojovať za  každého, kto zaplatil. Ak nebojovali, žili si vo svojich bratstvách, celkom v 36 poľných táboroch a obsadených hradoch. Neuznávali vlastnícke práva obyvateľstva a miest. Vojensky ovládli celé východné a sčasti aj stredné Slovensko. Predstavovali vážnu bojovú a politickú silu. Pod hrozbou vypálenia vymáhali peniaze a majetok. Cirkev a šľachta bratríkom dávali hanebné prívlastky: českí zbojníci a lotri a podobne. 

     Obyčajní ľudia ich považovali za svojich ochrancov pred pánskym útlakom.

Peter Aksamit - bratrícky veliteľ

Peter Aksamit 

       *po roku 1400
      + 21. 5. 1458 v bitke pri Blatnom alebo aj Šarišskom potoku (Sárospaták)

     Osobnosť Petra Aksamita je opradená mnohými povesťami a legendami. Historici ho považujú za Čecha, Slováka ale aj Poliaka. Listiny podpisoval ako:  „Peter Aksamit z Košova, najvyšší veliteľ bratríkov, sídliaci na tábore Zelenej hory pri Hrabušiciach a na hrade Plaveč“.

Svoju prezývku vraj dostal za odvahu, keď odňal svojmu pánovi v Poľsku drahý plášť zo zamatu – aksamietu. Pod jeho vedením vyplienili bratríci kartuziánske kláštory v Červenom Kláštore, pri Lechnici a Letanovciach, Premonštrátsky kláštor v Jasove a veľa feudálnych sídiel, medzi  nimi aj hrad Plaveč, odkiaľ potom Aksamit organizoval šarišských poddaných a prepadával s nimi karavány zámožných mešťanov na poľsko-slovenských hraniciach, najmä v Pieninách a na Dunajci. Podľa neho ľudia pri Haligovciach pomenovali jednu horu a jaskyňu – Aksamitka, o ktorej sa viac dočítate v článku : Tip na výlet: Pešia turistika – Haligovské skalky a jaskyňa Aksamitka – Severný Spiš Pieniny (visitspis.sk)

Hrad PLaveč

     Pápežský legát Eneáš Piccolomini, ktorý sa neskoršie stal pápežom, napísal o ňom: „Je to akýsi Čech z rodičov nízkeho rodu“, ale zároveň priznáva: „je to však človek odvážny, nadaný a to nielen obratnosťou, ale aj duševnou rozvahou, usilovný, nevyhýbajúci sa žiadnej práci, ale ani nebezpečiu.“

 

21. mája 1458 pri Blatnom potoku v neľútostnom boji padlo 600 bratríkov, medzi nimi aj Aksamit. Bojová sila bratríkov po strate hlavného kapitána zoslabla.

Aktuálne články