Najkrajší propagačný materiál

IMG_2532

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov už tradične vyhlasuje celoslovenskú súťaž o najkrajšiu knihu o Slovensku, najkrajší kalendár a najkrajší propagačný materiál o Slovensku. Cieľom súťaže je prispieť k zvyšovaniu estetickej úrovne obrazových a obrazovo – textových kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku a jeho územných častiach: krajoch, regiónoch, mestách a obciach.  

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 9. apríla 2024 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, v priestoroch ktorej sa koná aj premiérová výstava výherných diel. Výstava bude počas roka pokračovať aj v iných slovenských knižniciach.

Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ – PIENINY do súťaže prihlásila propagačný materiál JEDEN DEŇ NESTAČÍ. Ide o regionálnu propagačnú brožúru, ktorá slúži na informovanie verejnosti o aktivitách a atraktivitách nášho regiónu. Tento katalóg zároveň prezentuje náš región i na rôznych medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu.

Katalóg získal v kategórii Propagačné materiály o Slovensku 1. miesto.

Stará Ľubovňa si však z tejto súťaže odniesla aj ďalšie 1. miesto v kategórii nástenných viaclistových voľnopredajných kalendárov za kalendár Dobré srdce.

Slávnostného vyhodnotenia výsledkov sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice zúčastnili zástupcovia Oblastnej organizácie cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ – PIENINY, ktorí v zastúpení prevzali aj diplom pre autora kalendára Dobré srdce, Miroslava Vrábľa.

Katalóg si môžete pozrieť aj v regionálnom informačnom centre na Námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni ale aj v jednotlivých organizáciách pôsobiacich na území, ktoré sa venujú trvalo udržateľnému cestovnému ruchu.

 

 

 

Informačná brožúra s atraktivitami regiónu severného Spiša a Pienin bola vydaná v spolupráci a s finančnou podporou Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

Aktuálne články