Najkrajší propagačný materiál

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov už tradične vyhlasuje celoslovenskú súťaž o najkrajšiu knihu o Slovensku, najkrajší kalendár a najkrajší propagačný materiál o Slovensku. Cieľom súťaže je prispieť k zvyšovaniu estetickej úrovne obrazových a obrazovo – textových kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku a jeho územných častiach: krajoch, regiónoch, mestách a obciach.   Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 9. […]