Sčítanie obyvateľov 2021 „Aká je vaša národnosť?“ …nezabudli sme na svoje korene

Región severný Spiš-Pieniny Rusíni, Gorali, Poliaci, Židia, Rómovia, karpatskí Nemci a Slováci – národy a národnosti, hrdí na svoje korene sformovali a aj naďalej formujú  región, ktorý je príznačný práve svojou multikulturalitou. Po stáročia žijú vedľa seba vo vzájomnom porozumení a rešpekte, uchovávajúc si v srdciach i rukách dedičstvo predkov. Nemecká menšina bola prítomná v obciach […]