Karpatské preteky Kuriérov

Karpatský pretek kuriérov je profesionálny cyklistický pretek, s tradíciou od roku 1975, ktorý sa každoročne koná v Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku.Vznikol s cieľom pripomínať si spoluprácu tajných kuriérskych skupín z pohraničných oblastí krajín V4. Tie si počas II. svetovej vojny vymieňali informácie predovšetkým o pohybe a umiestnení nacistických vojenských jednotiek a ich zariadení, a tiež o […]