Prezentácia regiónu severný Spiš-Pieniny na významných medzinárodných veľtrhoch.

Činnosť oblastnej organizácie cestovného ruchu je zamarená na propagáciu regiónu a prilákaniu tak turistov domácich, ako aj zahraničných. Región severného Spiša a Pienin má nepochybne čo ponúknuť aj zahraničnému turistovi. História, príroda, kúpeľníctvo, atrakcie, no samozrejme ubytovanie rôzneho druhu a gastronomický cestovný ruch. V tomto zmysle sa niesli aj tohtoročné zastúpenia na veľtrhoch, ktorých sa OOCR  tento rok zúčastnila. […]