Prezentácia regiónu severný Spiš-Pieniny na významných medzinárodných veľtrhoch.

332784694_571485821603739_6152501194281456648_n

Činnosť oblastnej organizácie cestovného ruchu je zamarená na propagáciu regiónu a prilákaniu tak turistov domácich, ako aj zahraničných.

Región severného Spiša a Pienin má nepochybne čo ponúknuť aj zahraničnému turistovi. História, príroda, kúpeľníctvo, atrakcie, no samozrejme ubytovanie rôzneho druhu a gastronomický cestovný ruch. V tomto zmysle sa niesli aj tohtoročné zastúpenia na veľtrhoch, ktorých sa OOCR  tento rok zúčastnila.

Začiatkom roka, vo februári, náš región zastupovali partneri v Rige v Lotyšsku na BALLTOUR 2023.  BALTTOUR je považovaný za jeden z najväčších regionálnych veľtrhov v regióne Pobaltia, ktorý dosahuje vysoké čísla záujemcov o cestovanie, spoznávanie krajín. Tento rok navštívili veľtrh záujemcovia z Pobaltia, Ruska, Škandinávie a pod. Jeden deň výstavy bol venovaný  workshopu so spoluvystavovateľmi a lotyšskými záujemcami, ktorí prejavili záujem o prezentáciu regiónov na SR. Počas veľtrhu sa zástupcovia regiónu stretli s odborníkmi, múzejníkmi a rôznymi inštitúciami z celého sveta. Vymenili si tak skúsenosti, názory a pohľady na hlavné témy turizmu a kultúry v 21. storočí.

Mesiac marec mal náš región svoje zastúpenie až v troch krajinách. Začiatkom mesiaca to bolo v Berlíne v Nemecku na ITB BERLIN 2023 -B2B.

Veľtrh ITB v Berlíne patrí k najprestížnejším veľtrhom na svete, čo bolo vidieť aj v zložení celého veľtrhu. Na výstave sa zúčastnili všetky krajiny sveta. Bolo nám cťou, že medzi týmito krajinami sa na stánku Slovenska prezentoval aj maličký región Severného Spiša – Pienin. A práve záujem o tento maličký kút Slovenska bol dostatočne veľký. 

V polovici marca sa prelínali dva veľmi populárne veľtrhy. Ferien Messe Wien – Veľtrh cestovného ruchu a kulinárskych špecialít a Holiday World & Region World Praha.

Veľtrh Ferien Messe vo Viedni bol otvorený širokej verejnosti. Klientela oproti Berlínu bola odlišná. Predovšetkým veľtrh navštevovali jednotlivci.

Vzhľadom aj na blízkosť týchto dvoch krajín, bol záujem o náš región enormné väčší ako v Berlíne. Ostalo príjemným prekvapením, že región mnohí poznali, ale zároveň avizovali opätovnú návštevu, referuje účastníčka veľtrhu pani Marcinková. 

Veľtrh v Prahe bol spojený spolu s vystavovateľmi karavanov a lodí, čo podporilo účasť návštevníkov. V rámci stánku Slovenska sa konali ochutnávky slovenských vín a špecialít. Čo u návštevníkoch  malo veľký úspech. Zastúpenie severného Spiša a Pienin si tiež pripravilo ochutnávky toho najlepšieho, čo región ponúka. Nechýbala Nestville Whisky, minerláne vody, či dobrá domáca klobása a slanina. Počas celého trvania výstavy moderátor pre slovenský stánok inicioval kvízy, do ktorých sa návštevníci zapájali a vyhrávali zaujímavé ceny vo forme vstupeniek, voucherov, ale aj reklamných darčekových predmetov. Veľtrh bol určený pre odbornú ako aj laickú verejnosť.

Na každom veľtrhu bol región severného Spiša a Pienin súčasťou stánku Slovakia Travel, čo nepochybne pomohlo prilákať účastníkov k jednotlivým regiónom ešte viac.

Cestovný ruch je pre každú obec, či región veľmi dôležitý pre svoj rast a rozvoj. Veríme, že účasť na veľtrhoch pomáha zvyšovať návštevnosť danej oblasti.

Aktuálne články