Splav rieku Poprad bezhranične alebo Medzinárodný rodinný splav po rieke Poprad.

Mesto Stará Ľubovňa vybudovalo pri rieke Poprad novú Lodenicu. Lodenica slúži na vypožičiavanie si kajakov, kanoe či vodáckych potrieb. Projekt vznikol na podporu cestovného ruchu ako mikroprojekt  s cezhraničným charakterom z programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Po rieke Poprad sa môžete splaviť až do Poľska. Ale keďže splaviť rieku nemôže len tak hocikto sám, bez toho, aby […]