Splav rieku Poprad bezhranične alebo Medzinárodný rodinný splav po rieke Poprad.

210055226_2931722653710384_5962760654743337709_n

Mesto Stará Ľubovňa vybudovalo pri rieke Poprad novú Lodenicu. Lodenica slúži na vypožičiavanie si kajakov, kanoe či vodáckych potrieb. Projekt vznikol na podporu cestovného ruchu ako mikroprojekt  s cezhraničným charakterom z programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Po rieke Poprad sa môžete splaviť až do Poľska. Ale keďže splaviť rieku nemôže len tak hocikto sám, bez toho, aby mal za sebou nejaké skúsenosti, pozývame vás na aktivitu Medzinárodný rodinný splav po rieke Poprad XXXIII ročník. Táto akcia vám zaručuje kopec zábavy, štipku adrenalínu, nové sociálne kontakty a priateľstvá. Tento projekt sa nesie v zmysle motta „maj úctu k duši svojho dieťaťa“. Podporuje totiž spoločnú dovolenku s deťmi.

Tento splav sa tradične splavuje až na štyri etapy. Trasa je dlhá 83km. Štart prvej etapy je v Starej Ľubovni a končí v Čirči. Druhá etapa prekračuje slovensko-poľské hranice, avšak kotví sa na slovenskej strane v Malom Lipníku. Tretia etapa smeruje do poľského mesta Piwniczna. Posledný deň je splav ukončený, buď v meste Piwniczna, alebo sa bude pokračovať ďalej do Noweho Saczu, na čom sa organizátori ešte nedohodli.

Okrem splavovania je pripravený aj sprievodný program, rôzne súťaže pre milovníkov vodnej turistiky, ale aj priateľský futbalový zápas, či hry pre deti. Večere budú plné zábavy pri dobrej hudbe a jedle.

Prihlásiť sa na túto aktivitu môžete cez Centrum voľného času v Starej Ľubovni.


Touto aktivitou však splav po rieke Poprad nekončí. Pre tých, ktorí milujú vodné športy alebo to chcú vyskúšať, si Centrum voľného času pripravilo vodácke kurzy, na ktoré sa môže uchádzať ktokoľvek. Kurzy fungujú celé leto.

Ale predsa, nemáte čas na takýto kurz? Pri záujme skupinky sa môžete nakontaktovať na zodpovednú osobu a dohodnúť si spoločný splav.

Aj takéto možnosti sú v našom regióne. Navštívte nás.

Aktuálne články

X