Medzinárodný Pieninský Duatlon/ Międzynarodowy Pieniński Duatlon

28sep8:0015:30Medzinárodný Pieninský Duatlon/ Międzynarodowy Pieniński Duatlon

Event Details

Pozývame vás na XXIII. ročník podujatia Medzinárodného pieninského horského duatlonu Lesnica – Szczawnica a VII. ročník Cyklo-cross country v malebnom prostredí Pieninského národného parku.

Trasy preteku:
Prebiehajú v oblasti Pieninského národného parku na slovenskej a poľskej strane.
Kategória A: bežecká časť – 3 km, cylko časť – 10 km
Kategória B, C, D: bežecká časť – 10 km, cylko casť – 20,85 km
VII. ročník CYKLO-CROSS COUNTRY: Kategória muži/ženy od 18r. – 20,85 km

Kategórie:
A Kadeti
B Juniori
C Seniori
D Veteráni

Prezentácia:
28. septembra 2019 od 7:30 do 9:45 hod. V areáli Chaty Pieniny v Lesnicy.
Účastníci preteku musia mať pri prezentácii identifikačný doklad (občiansky preukaz, pas alebo iné)
Štartovné: Kategória A, B – 5 eur, Kategória C, D – 8 eur

Riaditeľ preteku:
PhDr Miroslav Zelina
INFORMÁCIE:
Tel, 0914 356 540, 0905 356 540
E-mail: miroslav.zelina@centrum.sk
PRIHLÁŠKY ZASIELAJTE MAILOM DO 27. SEPTEMBRA NA ADRESU:
miroslav.zelina@centrum.sk

CENY:
Víťazi budú ohodnotení finančnými a vecnými cenami.
Najlepšie časy v DUATLONE:
1.miesto – 500 eur
2. miesto – 300 eur
3. miesto – 100 eur
Najlepšie časy v CYKLO-CROSS COUNTRY
1.miesto – 300 eur
2.miesto – 200 eur
3.miesto – 100 eur

UPOZORNENIE: Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie, štart je hromadný a v cyklo etape je povinná prilba!


Zapraszamy na XXIII. rocznik Międzynarodowego Pienińskiego Górskiego Duathlonu Lesnica – Szczawnica oraz na VII. rocznik CYKLO-CROSS COUNTRY w malowniczym otoczeniu Pienin.

Trasy wyścigu:
Przebiegają na terenie ,,Pieninského Národneho Parku‘‘ po stronie słowackiej i polskiej.
Kategoria A: bieg – 3 km, rower – 10 km
Kategoria B, C, D: część biegowa – 10 km, część rowerowa – 20,85 km
VII. rocznik CYKLO-CROSS PAŃSTWO: Kategoria mężczyzn/kobiet od 18r. życia – 20,85 km

Kategorie:
I kadeci
B Junior
C Senior
D Weteran

Prezentacja:
28. września 2019 r., Od 7:30 do 9:45 Schronisko ,,Chata Pieniny’’.
Uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny)
Opłata za wstęp: kategoria A, B – 5 euro, kategoria C, D – 8 euro

Dyrektor wyścigu:
PhDr. Miroslav Zelina
INFORMACJE:
Tel .: +421 914 356 540, +421 905 356 540
E-mail: miroslav.zelina@centrum.sk
REJESTRACJA JEST MOŻLIWA DO 27 WRZEŚNIA DORGĄ MAILOWĄ NA ADRES:
miroslav.zelina@centrum.sk

NAGRODY:
Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe.
Najlepszy czas w DUATHLONIE:
1. miejsce – 500 euro
2. miejsce – 300 euro
3 miejsce – 100 euro
Najlepsze czasy w CYKLO-CROSS COUNTRY
1. miejsce – 300 euro
2. miejsce – 200 euro
3 miejsce – 100 euro

UWAGA: Zawodnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko, start jest masowy. W etapie rowerowej jest obowiązkowy kask.

Time

28. september 2019 8:00 - 15:30(GMT+00:00)

Location

Chata Pieniny

Other Events