Výstava od zrnka k chlebu

Výstava od zrnka k chlebu
10. júna 2019 Ing. Kristína Klimčáková

Pozývame na „Výstavu OD ZRNKA K CHLEBU“

Výstava poľnohospodárskeho náradia vo výstavnej miestnosti Hájovňa v skanzene pod hradom Ľubovňa.
Neoddeliteľnou súčasťou života obyčajného vidieckeho ľudu bola po stáročia práca na poli pestovanie a spracovávanie kultúrnych plodín. Cesta od zasiatia obilného zrnka do zeme až po voňavý čerstvo upečený chlieb bola mimoriadne náročná a vyžadovala si zapojenie všetkých členov rodiny do procesu poľnohospodárskych prác.

Každoročný cyklus prác sa začínal už v jeseni prvým hnojením a oraním pôdy. Pomedzi to ešte gazdovia v stodole mlátili a čistili zožatú úrodu, no popritom mysleli aj na to, čo prinesie nasledujúci rok. Pokračovali jarným hnojením, oraním a siatím plodín a netrpezlivo vyčkávali, či a koľko obilia sa urodí.

V auguste nastávala na poliach žatva, viazanie do povriesiel, sušenie obilia a zvážanie do stodoly. Tam obilné klasy čakali, až príde čas na ich vymlátenie a čistenie. Pred prípravou pečiva a tradičných obilninových jedál zostávalo už len namlieť múku…

Tento cyklus sa opakoval sa rok čo rok. Ľudia mali len jedno želanie, o ktoré s pokorou a úctou prosili Boha. Nech dá, aby neúnavná a usilovná práca v spojení s priaznivým počasím priniesla vytúženú úrodu.