Objavte s nami goralskú obec Nová Ľubovňa

JAN_5930

        V regióne severného Spiša a Pienin nájdete mnoho obcí so zaujímavou históriou, tradíciami i krásnou prírodou. Príkladom toho je aj Nová Ľubovňa, ktorú sa teraz vydáme objavovať.

        Prvá písomná zmienka o obci siaha do roku 1308 v roku 1364 sa spomína pod názvom Nuelublow alebo Neu-Lublau. Nová Ľubovňa sa nachádza 3,5 km južne od okresného mesta Stará Ľubovňa a má okolo 3 000 obyvateľov. V ďalekej minulosti patrila Ľubovnianskemu panstvu, bola v poľskom zálohu a istý čas bola osídlená nemeckými osadníkmi. V 18. storočí mala obec v prevádzke vysokú pec a železné hámre. Tie však zanikli a postupom času sa obec preorientovala na poľnohospodárstvo. V roku 1928 značná časť Novej Ľubovne vyhorela.

        Dominantou Novej Ľubovne je rímskokatolícky kostol sv. Jána Evanjelistu z obdobia okolo roku 1 300. Kostol sa niekedy pýšil piatimi oltármi. Dnes v ňom nájdeme hlavný oltár zasvätený patrónovi sv. Jánovi Evanjelistovi, bočný oltár Panny Márie Škapuliarskej pochádzajúci z prvej polovice 17. storočia a bočný oltár Božského Srdca Ježišovho z prvej polovice 18. storočia. Súčasný hlavný oltár je osadený od roku 1912. Jeho predchodcom bol starší oltár, ktorý obsahoval obraz s olejomaľbou sv. Jána Evanjelistu – patróna teológov, úradníkov, pomocníkov proti otravám, pána nad počasím a ochrancu proti krupobitiu. Oltár bol vymenený a jeho vzácna olejomaľba bola zavesená na parapete chóru. Dnes ho už nájdete v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Kostol v súčasnosti odhaľuje aj mnohé iné historické pamiatky ako kazateľnicu pochádzajúcu z 2. polovice 18. storočia, zvon vo veži z roku 1844 či gotickú kovanú mrežu zasadenú do dreveného klasicistického rámu z druhej polovice 18. storočia, ktorá sa zachovala z pastofória na severnej strane presbytéria.

         Novú Ľubovňu spoznáte aj vďaka krásnej drevenej soche Goraľa. Táto drevorezba je vyrobená z kmeňa stromu v priemere 1,30 m a dĺžke 4 m, pričom zhotovená bola pri príležitosti 710. výročia prvej písomnej zmienky obce. Život miestneho ľudu, jeho starosti, radosť, túžby a tradície sú vyjadrené v goralských ľudových piesňach. V Novej Ľubovni existujú štyri pôvodné základné melódie, na ktoré sa spieva väčšina žartovných, svadobných a príležitostných piesní. Tradície a ľudová pieseň sa v obci zachovali vďaka mnohým interpretom. Viacerí z nich pôsobili v 70. rokoch 20. storočia vo folklórnom súbore a v súčasnosti vo folklórnej skupine Pastrnik a v ľudovej hudbe Pastrnoci. Ide o najstaršiu ľudovú hudbu v obci, ktorá vznikla v dvadsiatych rokoch ako kapela rodiny Valigurských. Od pôvodného rodinného priezviska Pastrnok bol odvodený názov muziky „Pastrnoci“. Kapela je živým archívom goralských piesní a tancov, účinkuje na rôznych kultúrnych podujatiach obce, spoločenských a rodinných príležitostiach v širokom okolí.

         Pre mnohých je obec známa aj vďaka vyhľadávaným kúpeľom Nová Ľubovňa, nazývaným Novoľubovnianske Kúpele. Na jej území vyvierajú 4 železito-zemité minerálne pramene. V polovici 19. storočia tu vznikli kúpele zamerané na liečbu chorôb zažívacieho traktu. V osade je tiež lesopark s dendrologicky pozoruhodnými drevinami – borovice vejmutovky. Tá najstaršia z nich má približne 350 rokov, výšku 25 m a obvod 590 cm. Pozornosť návštevníkov lesoparku priťahuje aj vďaka svojej mimoriadnej členitosti, a to dokopy 11 kmeňom. Minerálna voda Ľubovnianskych Kúpeľov sa plní do fliaš a predáva pod názvom „Ľubovnianka“. Pramene kúpeľov sú súčasťou projektu „Cesta minerálnych prameňov“, ktorá zahŕňa 12 liečivých zdrojov vyvierajúcich v rámci regiónu severného Spiša a Pienin. Obec Nová Ľubovňa a Ľubovnianske kúpele spája aj cyklotrasa vybudovaná v rámci cezhraničného mikroprojektu AQUAVELO, spájajúca kúpeľné mestá v doline rieky Poprad.

         Presvedčte sa sami o výnimočnosti obce Nová Ľubovňa, objavujte s nami severný Spiš a Pieniny.

Aktuálne články