Želanie Panny Márie sa splnilo. Mariánska púť v Litmanovej aj tento rok.

DSC1373-copy

STARÁ ĽUBOVŇA/LITMANOVÁ (5. 8. 2016) – Piateho augusta v roku 1990 sa na hore Zvir, neďaleko obce Litmanová, zjavila dvom dievčatám Panna Mária. Predstavila sa ako Nepoškvrnená čistota. Päť rokov sedávala na drevenej lavičke pravidelne každú nedeľu po prvom piatku v mesiaci. Jej želaním bolo, aby sa nielen dievčatá, ale i ľudia prichádzali na toto miesto modliť. Tento rok vyvrcholí hlavná púť na hore Zvir v nedeľu, 7. augusta.

Pravosť zjavení je stále predmetom skúmania zo strany Cirkvi, posledné sa udialo 6. augusta 1995. Napriek tomu sa hora Zvir stala vyhľadávaným a obľúbeným pútnickým miestom mnohých veriacich, a to nielen z regiónu severného Spiša a Pienin. Miesto modlitby, Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky s celým jej areálom a prameňom na hore Zvir v Litmanovej, bolo 7. septembra 2008 povýšené a vyhlásené vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom, za Gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie. Počas hlavnej púte je na hore prítomných približne 10 000 ľudí. Počas roka ho však navštívi priemerne 100 000 veriacich.

_DSC1373 copy

Budem tu stále prítomná

Zjavujúca sa Panna Mária miesto požehnala a pri poslednom zjavení sa prisľúbila, že na hore Zvir bude stále prítomná. Aj preto sem každoročne smerujú tisícky veriacich, aby sa zahĺbili do svojich modlitieb, poďakovali sa Panne Márii za zdravie a našli stratený duchovný i telesný pokoj.

Čaro a silu pútnického miesta na hore Zvir pravidelne pociťuje aj duchovný správca, otec Marcel Pisio. „Pútnici prichádzajú na horu Zvir zväčša opakovane. Mnohí z nich však ani po druhej návšteve nevedia definovať, čo ich na horu vysokú 820 metrov láka. Podľa mňa je to určite sila miesta poznačeného prítomnosťou modlitby a Božej milosti. A určite aj nádherná okolitá príroda.“ Navyše, svedectvá viacerých ľudí svedčia o zázračných uzdraveniach a duchovných obráteniach na pútnickom mieste. „Región severného Spiša a Pienin je atraktívny nielen z hľadiska turistických, športových, kultúrnych a spoločenských možností. Mariánska púť nad Litmanovou pravidelne vysiela do sveta signál, že sme aj regiónom duchovného pokoja a viery,“ hovorí Ing. Erika Šalatová, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny.

Piatkovú archijerejskú svätú liturgiu v slovenčine bude sláviť vladyka Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup. Archijerejskú svätú liturgiu v cirkevnoslovančine bude v sobotu sláviť vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. V nedeľu bude archijerejskej svätej liturgii predsedať Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Počas všetkých troch dní hlavnej púte budú aj ďalšie sväté liturgie, ktoré budú celebrovať kňazi Prešovskej archieparchie.

8-7-2016_Hlavná púť

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Erika Šalatová
Výkonná riaditeľka OOCR Severný Spiš – Pieniny
+ 421 905 330 652
salatova@visitspis.sk
www.visitspis.sk

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Mgr. Adam Bačkor
Head of Public Relations
+ 421 904 151 528
adam.backor@getlike.sk
www.getlike.sk

 

Aktuálne články