Obec Vyšné Ružbachy

Kúpeľná oáza

Kúpeľné centrum nášho regiónu. Obec známa najväčším travertínovým jazierkom na Slovensku, unikátnym sochárskym sympóziom, kde svoje diela zanechali majstri z celého sveta, či skvostným Bielym domom grófov Zámoyských.

Viac informácií

Vyšné Ružbachy sú svojou klímou, ktorú určujú husté okolité lesy ideálnym miestom pre aktívny oddych po celý rok. Letné kúpanie, pešia turistika, či cykloturistika v okolí, ktorá je v zime vystriedaná lyžiarskymi svahmi a bežeckými traťami.

Čo vidieť a zažiť

Čo sa oplatí navštíviť

Termálne kúpalisko Izabela

Ponúka návštevníkom 2 veľké a 2 detské vonkajšie bazény a 1 krytý termálny bazén.

Termálna voda pre kúpalisko je privedená priamo z vrtu Izabela Kúpeľov Vyšné Ružbachy. Ide o prírodnú liečivú vodu – stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenatohorečná, hypotonická, ktorá má liečivé účinky na ochorenia obehového ústrojenstva, choroby dýchacích ciest, duševné a ženské ochorenia.

Originálnou atrakciou areálu je ostrov v rekreačnom bazéne s vysokými ihličnatými stromami, skokanská veža v plaveckom bazéne s výškou 5 metrov a odsúvateľná kopula na termálnom krytom bazéne.
Termálny krytý bazén s teplotou vody 34 °C je v prevádzke po celý rok. Odsúvateľná kopula spolu s pohyblivými stenami na tomto bazéne zabezpečuje blízky neopakovateľný kontakt s okolitou prírodou.

Otváracie hodiny:

Termálne kúpalisko Izabela (15.6. – 15.9.) Po – Ne 10.00 – 19.00
Termálny krytý bazén Izabela Po 13:00 – 21:00 a Ut – Ne 10:00 – 21:00
Termálne pramene v areáli kúpeľov

V celom areáli sa nachádza deväť prameňov, ktoré dávajú asi 150 litrov minerálnej vody za sekundu s teplotou od 19°C do 22,3°C. Liečivá voda patrí do skupiny hydrouhličitanovo-síranových, vápenato-horčíkových, uhličitých, hypotonických minerálnych vôd. Najvýdatnejším prameňom a azda aj najvýdatnejším uhličitým žriedlom v Európe je prameň “Izabella”, ktorý dáva až 100 litrov vody za sekundu. Je hlavným prírodným liečivým zdrojom v týchto kúpeľoch. Zásobuje minerálnou vodou vodoliečebné zariadenia i otvorené letné kúpalisko. Okrem tohto hlavného prameňa vyviera liečivá voda i v ďalších prameňoch, niektoré z nich ako prameň Jozef sú označené a prístupné na osvieženie pre každého turistu.

Biely dom grófa Zamoyského

Biely dom dali postaviť v roku 1931 z bieleho travertínu v biedermeierovskom slohu gróf Andrej Zamoyski s manželkou Izabelou de Bourbón, neterou španielskeho kráľa Alfonza. Biely dom bol vyhľadávaným kultúrno – spoločenským strediskom poľskej šľachty. V súčasnosti je vyhľadávaným miestom spoločenských podujatí a tiež jeho súčasti ako reštaurácia grófa Zamoyského, ktorá ponúka príjemné posedenie v komornejšom štýle s pestrým výberom chutných špecialít. V kúpeľnej kaviarni Bieleho domu sa usporadúvajú zaujímavé spoločenské podujatia a voľné chvíle môžete stráviť aj na terase Bieleho domu pri šálke kávy, pieninského čaju a chutnom múčniku či pohári skvelého vína.

Kráter

Unikátne travertínové jazierko s priemerom 20 m a hĺbkou 3m, ohraničené travertínovým valom s termálnou vodou. Tieto krátery nepochádzajú z vulkanickej činnosti, ale vznikli klesaním travertínových vrchov v okolí minerálneho prameňa bohatého na kalcium. Kráter je zároveň najlepšie zachovaným travertínovým útvarom svojho druhu v strednej Európe, ktoré je aj zákonom chránené.

Medzinárodné sochárske sympózium

Najstaršie sochárske sympózium, ktorého začiatky siahajú do r. 1964, kedy sa konal vo Vyšných Ružbachoch prípravný, nultý ročník. Podujatia sa zúčastňovali a svoje diela tu zanechali významné osobnosti európskeho i svetového sochárstva. Dnes má sympózium podobu vonkajšej expozície na začiatku kúpeľnej obce Vyšné Ružbachy.

Osobnosti Vyšných Ružbách

Stanislav Lubomirski

Poľský krajinný hospodár, ríšske knieža, od roku 1605 spišský starosta a vojvoda. Veľkou mierou sa zaslúžil o výstavbu a rozvoj kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch. Počas spišského starostovstva okrem toho, že dal opraviť Ľubovniansky hrad, postaviť kaplnku sv. Michala, Provinčný dom s arkádami v Starej Ľubovni a niekoľko budov v ružbašských kúpeľoch.

Eduard Korponay

Kňaz, spisovateľ, básnik, ľudovo – výchovný pracovník pôsobil ako farár aj vo Vyšných Ružbachoch, ktorý zohral významnú úlohu v živote oboch obcí. Ako propagátor ovocinárstva, včelárstva a zakladania úverových spolkov snažil sa napomôcť hospodárskemu a sociálnemu povzneseniu slovenského roľníctva. Bol reprezentantom poslednej fázy bernolákovského národnobuditeľského a osvietenského pohybu. Od roku 1838 bol tajomníkom Spolku sv. Vojtecha na Spiši. Jeho hrob v Nižných Ružbachoch bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Ján Kanty Zamoyski

Poľský šľachtic zo slávneho poľského rodu. Počas života svojho otca začal spravovať majetok – medziiným aj obec a kúpele Vyšné Ružbachy. Ich vlastníkom sa stal po otcovej smrti. Rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o výstavbu a rozvoj ružbašských kúpeľov, kde vybudoval okrem iného Biely Dom, kúpalisko a ďalšie stavby. Zaslúžil sa o rozvoj turizmu na východnom Slovensku. V roku 1929 sa oženil so španielskou princeznou Izabelou Krystynou Mercedes Karolínou Adelaidou Rafaelou kňažnou de Bourbon.

Obecný úrad

Obec Vyšné Ružbachy
Vyšné Ružbachy 243
065 02 Vyšné Ružbachy

E-mail

obec@obecvysneruzbachy.sk